Frank Yiannas

Deputy Commissioner for Food Policy and Responce FDA / Author / Speaker

Frank Yiannas

Deputy Commissioner for Food Policy and Responce FDA / Author / Speaker

Ta kontakt for mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 41559870
[email protected]

Kurset er gjennomført

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon!

Lær av den beste

Aquatiq har vært så heldige å få Frank Yiannas, guruen innen trygg mat kultur, til Norge.

Kurset er lagt opp som en workshop, med stor grad av involvering. Det setter begrensninger for antall deltagere. Vi antar at plassene vil bli fylt opp raskt. Derfor, er du spesielt interessert i temaet bør du være rask med å sikre deg plass.

Frank har promotert og jobbet med trygg mat kultur hele sin karriere, både i Disney, Walmart og nå i FDA, og har som et resultat høstet mange anerkjennelser og skrevet to bøker innen temaet. Frank er også adjunkt i Food Safety Program ved Michigan State University, hvor han underviser i Food Safety Culture, og hvor han i 2017 ble tildelt MSU Outstanding Faculty Award.

Frank er en fantastisk foreleser og må bare oppleves. Dette er din ene mulighet til å treffe og å lære fra Frank Yiannas!

Mål

Kurset er utviklet av Frank Yiannas og er basert på en del av det pensumet han underviser i ved Michigan State University, samt hans bøker og lange arbeidserfaring.

Målet med kurset er å gi deg kunnskap og veiledning om hvordan bygge en trygg mat kultur – og ikke bare et trygg mat system.

Workshopen har høy grad av involvering og består av teori, kombinert med gruppearbeid og samtaler. Deltagerne blir delt inn i team som sammen jobber med ulike casestudier.

Hvorfor delta

Du vil få konkrete og praktiske tips og strategier til hvordan:

 • gjøre mattrygghet til en del av organisasjonens verdier
 • forbedre effektiviteten av opplæring for å påvirke adferd
 • bedre bruke eksisterende målinger for å forbedre ytelse

Etter endt workshop vil du ha reell og oppdatert trening og kunnskap om:

 • ulike teorier om adferdsendring
 • oversikt over de viktigste elementer som kjennetegner en effektiv trygg mat kultur
 • dypere forståelse om forskjellene mellom et tradisjonelt styringssystem for mattrygghet (FSMS) versus en adferdsbasert tilnærming til mattrygghet

Du vil være bedre rustet for neste utfordring eller fremtidig forfremmelse.

Du vil få rabattert pris på Frank Yiannas to bøker om Food Safety Culture.

 • Food Safety Culture – Creating a behavior-based food safety management system
 • Food Safety = Food Safety Culture: 30 proven techniques to enhance employee compliance

Kurshefte / arbeidsbok og kursbevis signert av Frank Yiannas.

Målgruppe

Organisasjonen som helhet drar nytte av en positiv kultur.

Alle som anerkjenner virkningen av hva en positiv kultur har for risiko relatert til mattrygghet, ansattes moral og etterlevelse – og som har en rolle relatert til det å etablere og opprettholde en positiv kultur for mattrygghet, vil dra nytte av å delta.

Praktisk informasjon:

 • Kurssted:
 • Dato:
 • Varighet:
 • Kursavgift:

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment