Hilde Lilleng Sjursen

Seniorkonsulent
Aquatiq Sense
+47 952 30 115
[email protected]

Hilde Lilleng Sjursen

Hilde har jobbet med kvalitetsstyring og kvalitetsledelse innenfor ulike næringsmiddelbransjer.

Er utdannet matteknolog og har i tillegg fagbrev innenfor kokkefaget.

Praktisk erfaring fra næringsmiddelindustrien innenfor oppbygging av styringssystemer, HACCP,  revisjonsarbeid (Interne, kunde, leverandør, BRC Food, ISO-standarder) og opplæring.

Erfaring med oppbygging av webbaserte styringssystemer.

Hilde er lokalisert i Hammerfest.