Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD
Aquatiq Consult
+47 934 31 796
therese.faye@aquatiq.com

Therese Faye

Therese er fagspesialist innen mikrobiologi og mattrygghet.

Hun har spesialkompetanse innen mikrobiologi, generell mattrygghet, holdbarhet og regelverk relatert til de fleste næringsmidler.

Therese er utdannet biolog, med hovedfag i bioteknologi og doktorgrad i næringsmiddelmikrobiologi. Hun har også videreutdanning i kommunikasjonsledelse.

Hun jobbet i mange år som forsker ved Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) før hun ble med i gründerteamet som bygde opp firmaet Keep-it Technologies, -et forskningsbasert selskap som leverer tid- og temperaturindikatorer til bruk på temperatursensitive produkter i norsk og internasjonal dagligvare.

Therese arbeider i dag med prosjekter både inn mot næringsmiddelindustrien og mot dagligvare.

Ta kontakt med Therese om du har spørsmål eller behov for bistand innen mikrobiologi, prosesshygiene, holdbarhetsvurderinger/-fastsettelse eller andre prosjekter innen trygg mat/IK Mat.