Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD
Aquatiq Consult
+47 934 31 796
[email protected]

Therese Faye

Therese er fagspesialist innen mikrobiologi og mattrygghet.

Hun har spesialkompetanse innen mikrobiologi, generell mattrygghet, holdbarhet og regelverk relatert til de fleste næringsmidler.

Therese er utdannet biolog, med hovedfag i bioteknologi og doktorgrad i næringsmiddelmikrobiologi. Hun har også videreutdanning i kommunikasjonsledelse.

Hun jobbet i mange år som forsker ved Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) før hun ble med i gründerteamet som bygde opp firmaet Keep-it Technologies – et forskningsbasert selskap som leverer tid- og temperaturindikatorer til bruk på temperatursensitive produkter i norsk og internasjonal dagligvare.

Therese arbeider i dag med prosjekter både inn mot næringsmiddelindustrien og mot dagligvare.

Ta kontakt med Therese om du har spørsmål eller behov for bistand innen mikrobiologi, prosesshygiene, holdbarhetsvurderinger/-fastsettelse eller andre prosjekter innen trygg mat/IK Mat.