Fiskeindustri

Gjennom en årekke har vi vært hovedleverandør av løsninger og kompetanse til fiskeindustrien i Norge.

Ved spørsmål, kontakt:

Region Vest

Kjartan Leknes

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 909 66 212
kjartan.leknes@aquatiq.com

Eller

Midt/Nord Norge

Per Ingar Johansen

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 905 58 343
[email protected]

Topp hygienisk resultat, hver gang.

Fisk inneholder en ideell mix av organisk materiale, som gjør det mulig for bakterier å overleve i produksjonsutstyret, ofte i kombinasjon med biofilm. Et godt hygienisk regime som kan holde dette under kontroll er avgjørende.

Lakseindustrien

Lakseindustrien tar levende fisk inn til fabrikken før den går gjennom en avliving og utblødningsprosess. Videre går fisken inn i en kjøleprosess for å sikre best mulig kvalitet, før den blir sløyd, filetert og foredlet.

For å sikre en høy hygienisk standard, trengs det en plan for:

    1. Overlevering til hygieneskiftet
    2. Demontering av kritisk utstyr
    3. Rengjøring og desinfeksjon
    4. Montering av demontert utstyr
    5. Smøremidler

Overflatevask

Sterke alkaliske produkter med optimale tensider for fjerning av fett og proteiner fra fisk og fiskeavfall, er løsningen for god rengjøring av produksjonsutstyr. Produktene er egnet for rengjøring av klekkekar, utstyr for dødfiskbehandling, sykloner, tanker,  arbeidsfartøy, flåter, gulv etc.

Videre tilbyr Aquatiq® Chemistry effektive alkaliske produkter som er skånsomme på aluminium, med et kraftig skum som tørker sakte. Dette gir operatøren mer tid til andre oppgaver, og langsom tørking gir også produktet lengre virketid på overflaten. Det fungerer også godt for rengjøring av for eksempel arbeidsfartøy, kar og klekkeutstyr.

Relaterte Produkter

Foam 226, Arrow FPC, Foam 32T, Aco Hygiene Skum Røk

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Desinfeksjon for fiskeindustri

Aquatiq® Chemistry har to godkjente desinfeksjonsmidler, registrert på listen til Mattilsynet på godkjente desinfeksjonsmidler for bruk i akvakultur. Disse produktene inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Du trenger bare ett av disse to produktene for å holde kontroll over bakterier, virus og sopp ved riktig bruk etter vask. Produktene er egnet for både overflate- og CIP desinfeksjon.

I tilfelle et generasjonsbytte på en lokalitet, anbefales det å sterilisere ringer og annet utstyr før man går til en ny lokalitet eller nytt innsett. Arbeidsfartøy skal ha sikre rutiner for desinfeksjon for å hindre smitte mellom lokaliteter.

Produkter:

Aqua Des og Perfectoxid.

Dosering:  Overflate 1 % i 20 min. I bad 0,5 % i 20 min. (Se egen info)

 

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]

Anbefalte produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aqua Foam Alka Plus

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.