Prosjekt ledelse

Aquatiq® Food Factory har mange spesialiserte prosjektledere, alle svært erfarne og up-to-date innen sine fagområder; salg, design, bygging, levering og idrifts-settelse av hygieniske anlegg til næringsmiddelindustrien.

Kompetanse:

  • Erfarne prosjektledere
  • Beste praksis
  • Kostnadskontroll og kontraktstyring
  • Tidsplan overholdelse
  • CE-merking, inkludert risikostyring

For mer informasjon og tilbud, kontakt oss!

Våre Ansatte

Norge

Brobekkveien 80B, 0582 Oslo.
Email: [email protected]
Tel: +47 61 24 70 10

Automation DK

Damvej 1, 8471 Sabro, Denmark
Email: [email protected]
Tel: +45 202 10 123