Automatvask

Automatisering av denne rengjøringen er både effektiv og svært økonomisk. Rengjøringseffektiviteten er den samme hver gang, og tilgang er oppnådd i vanskelige områder.

Vi kobler den automatiske rengjøringen til det sentrale vaskeanlegget, og installerer faste dysesystemer både i og på transportbånd. Ved hjelp av magnetventiler og en PLC / PC-kontroll, lager vi et vaskeprogram for vann / rengjøringsmiddel / desinfeksjon for å oppnå det optimale resultatet, hver gang.

Bærekraft

Våre systemer fører til mindre energi og vannforbruk.

Økonomisk investering

Ved å benytte 40 bar istedenfor 20 bar oppnår du en energibesparelse og vannbesparelse som gir en ROI (Return on Investment) på under 1 år.

Kvalitet

Oppnå topp hygienisk resultat hver gang! Vårt autmatvask system er utprøvd og benyttet av ledende matprodusenter over hele verden.

Hygiene kalkulator

Kontakt oss og vi kan gi din bedrift ett estimat på hvor mye din bedrift kan spare på bemanning, energi- og vannforbruk.

Aquatiq Hygiene Systems

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749
[email protected]

Svein Inge Holtesmo

Svein Inge is the Managing Director of Aquatiq Hygiene Systems AS.

Svein Inge has education in Mechanical Engineering and has broad knowledge within this field.

Contact Svein Inge about hygiene systems, quotations or problem solving.

Location

Lillehammer, Norway

Technical Manager Aquatiq Hygiene Systems

Stig Terje Øversveen

Technical Manager
Aquatiq Hygiene Systems
+47 911 41 357
[email protected]

Stig Terje Øversveen

About

Stig is the Technical Manager for Aquatiq Hygiene Systems AS.

Stig has broad knowledge of systems, products and installation of hygiene systems.

Contact Stig for questions about product specs and systems.

Location

Lillehammer, Norway

Styring / Automasjon Aquatiq Hygiene Systems

Thomas Ludvigsen

Styring / Automasjon
Aquatiq Hygiene Systems
+47 478 69 066
[email protected]

Thomas Ludvigsen

Kompetanse

Thomas er automasjonsingeniør og jobber med styring og automasjon.

Kontakt Thomas for styring og automasjon på hygiene systemer, eller doserings systemer.

Lokasjon

Lillehammer