«Passion for Pure» – Vår slogan

Vi i Aquatiq står for ren, bærekraftig og kvalitetsbevisst verdiskapning. Vi tror at gjennom kunnskap, riktig trening og godkjenning av miljøvennlige produkter, reduserer vi vår miljøpåvirkning. Våre egne FoU-initiativer støtter dette i sin helhet, og vår anerkjennelse som leder i feltet motiverer oss til å fortsette med vår innsats.

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere implementerer vi beste praksisløsninger og løser problemer, som gjør en stor forskjell hver dag.

Aquatiq® forholder seg til at respekten for menneskeliv og miljøet er i sentrum av vår organisasjon. For oss er ideen om å tjene penger ved å gå på kompromiss med Trygg Mat, utelukket.

Ved å ta kvalitet og bærekraft alvorlig, opprettholder vi tillit til våre kunder. Folk kan trygt nyte produktene de kjøper. Produsentene og distributørene kan drive sine virksomheter ansvarlig, med god samvittighet.

Vi følger de strengeste regler og promoterer alltid produkter med god miljøprofil uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Aquatiq Chemistry er i tillegg sertifisert etter den strenge miljøstandarden ISO14001.

Konkrete tiltak

 1. Substitusjon og rasjonalisering av kjemikalier. Vi promoterer de beste produktene med lavest miljøpåvirkning. I tillegg rasjonaliserer vi stoffkartotek for å effektivisere og trygge kjemikaliene som brukes av våre kunder.
 2. Bærekraft er nedfelt i våre verdier og Code of Conduct.
 3. Promotere utstyr og teknologi som optimaliserer prosesser. Dette bidrar til mindre vann, energi og kjemikalieforbruk.
 4. Miljø, allergen- og HMS merking av våre produkter.
 5. Samarbeid med ledende internasjonale forskningsorganisasjoner og bedrifter.
 6. Optimaliserte frakt-ruter. Økt bruk av sjøfrakt for å minimere utslipp av CO2 og avlastning av veinettet.
 7. God kontroll på verdikjeden og ansvarlige samarbeidspartnere.
 8. Mer konsentrerte produkter (dvs mindre vann og mer konsentrat per liter produkt). Dette fører til mindre frakt, mer utnyttelse av produkt og mindre miljøpåvirkning.
 9. Gode resirkuleringsrutiner. Her bistår vi gjerne våre kunder.
 10. Konkrete renholdsplaner som optimaliserer bruk av riktig produkt til riktig formål.
 11. Titrering som sørger for optimalt kjemikalieforbruk (dvs unngå overforbruk).

Vår slogan «Passion for Pure» står sterkt i vår organisasjon. Alle ansatte er innforstått med at bærekraftig utvikling har høyest prioritet hos oss. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere finner vi gode, bærekraftige løsninger for fremtiden.

Relatert