Bygger ditt brand gjennom kvalitet.

Aquatiq® leverer løsninger som er skreddersydd for våre kunder. Vi implementerer hygienisk design som en naturlig del i matproduksjonen. Dette sørger for én sømløs produksjon, kompromissløst.

Vårt løfte.

For å møte de stadig økende utfordringene knyttet til mattrygghet, tror vi at den eneste veien fremover er å være fleksibel nok til å behandle hver kunde individuelt. Ingen produksjonsfasilitet er lik, derfor tror vi at ett tett samarbeid med våre kunder, skaper verdier og lønnsomhet.

Integrerte løsninger

Det som differensierer Aquatiq® fra våre konkurrenter, er at vi dekker et bredt spekter av kompetanse og teknologi, og hvordan vi dekker hele verdikjeden i matproduksjon. Vi dekker alt fra Trygg Mat opplæring, kursing, trening, prosessanlegg, hygiene systemer og profesjonell rengjøring.

Med teknologi, kurs, trening og kjemi bygget på kundens behov og krav, opprettholder vi mattrygghet på den sikreste og mest effektive måten. Vi går gjennom hele produksjonsprosessen med kunden og kommer med løsninger som effektiviserer og forbedrer kundens produksjonsprosess.

Ved å sammarbeide med Aquatiq, bygger din bedrift opp under sitt brand gjennom kvalitet.

 

 

Relatert