Problemløsning og prosedyrer innen matindustrien

Gjennom mange år har vi jobbet med våre kunder og leverandører for å møte utfordringene i nmatindustrien. Dette har gitt oss en unik kompetanse, som våre konsulenter bruker i å hjelpe kunder, over hele verden.

Kontakt Oss

 • Hva gjelder henvendelsen?
 • I henhold til GDPR.

Sammen finner vi de riktige løsningene

Aquatiq® gjennomfører et bredt spekter av konsulentoppdrag – fra store prosjekter utenfor bedriftene til mindre oppdrag som kan gjøres via telefon og post.

Vi har kompetanse innen de fleste fagområder innen matindustrien og dekker områder som disse:

 • Hygienisk design
 • Mikrobiologi
 • Trygg Mat
 • HACCP
 • Allergihåndtering
 • Matsvindel / Food Fraud
 • Merkingskrav
 • Revisjon
 • Rengjøring – vask og desinfeksjonsmidler
 • Matkvalitets smøremidler
 • Kjemikalier til tekniske avdelinger
 • Manuelle og automatiserte rengjøringssystemer
 • Design, konstruksjon, montering og igangkjøring av automatiserte hygieniske prosessanlegg

Vi jobber innenfor rammene av internasjonale standarder for mattrygghet. Vår ambisjon er å gi våre kunder løsninger som er trygge og lønnsomme, og gjør Trygg Mat til et konkurransefortrinn.

Ressurspersoner

Våre ansatte


Case