RAS-Landbasert Oppdrett

Bistand, opplæring og oppfølging av leverandører og produsenter innen oppdrett.

RAS-Landbasert Oppdrett

Ta kontakt for mer informasjon, eller for hjelp til beredskap

Eeli Raatevaara

Prosjektleder RAS
Aquatiq Sense AS
+47 94 14 37 81
[email protected]

 

Preben Mørner-Bartnes

Prosjektleder RAS
Aquatiq Sense AS
+47 90 62 23 55
[email protected]

RAS og Hygienisk Design:

Smitte av ulike sykdommer og virus som f.eks. IPN, Yersinose o.l. er en risiko i oppdrett, som kan føre til store tap. Hygienisk design har en viktig rolle i å redusere mulige smitteutbrudd. Ved hjelp av små endringer kan nye og eksisterende anlegg forbedres, og produksjonen trygges.

Aquatiq har over lang tid tilegnet seg kompetanse innen hygienisk design, mikrobiologi og opplæring. Derfor vi vi bistå deg som investerer i nye anlegg, eller leverer dette.

Strengere krav til næringen:

Akvakulturdriftsforskriften stiller krav om smittemessig adskillelse mellom generasjonene i et oppdrettsanlegg. Sammen med vår ekspertise innen renhold- og hygieneløsninger kan vi skape anlegg som imøtekommer disse kravene.

Din rådgiver:

Vi i Aquatiq kan bistå med å optimalisere anlegg som bygges med fokus på hygienisk design og mikrobiologisk kontroll. Normalt vil dette innebære punkt som; valg av materialer og overflater, plassering av utstyr og innretninger, produksjonsflyt m.m.

Dersom du i et eksisterende anlegg har fått påvist en sykdom, kan vi bistå deg i prosessen for å nullstille anlegget. Sammen med deg og vårt Pathogen Management team vil vi kunne iverksette de riktige tiltakene, for å eliminere trusselen. Du kan lese mer om Pathogen Management her. (PATHOGEN MANAGEMENT).

Våre mål i en slik situasjon er å:

  • Oppdage/lokalisere problemet raskt.
  • Eliminere problemet, dersom RAS er nullstilling som oftest alternativet.
  • Sikre en kontinuerlig sikker produksjon.

Slike tilfeller er ikke en rutine for oppdrettere, og av den grunn er det få som har erfaring med å håndtere en slik situasjon. Derfor vil vi bistå for å sikre en optimal nullstilling, og opplæring av ansatte for å sikre produksjonen i tillegg til å forhindre nye tilfeller.

Ressurspersoner

Stein Nikolaisen

COO
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
[email protected]

Stein Nikolaisen

Stein has specialist expertise in hygienic design, hygiene for technical department and cleaning, including technical processes and cleaning systems. Practical experience from various food industries, and many years as a traveling consultant, both Norwegian and international markets.

Stein leads and participates in projects where there is a need for problem solving related to contamination with Listeria or another unwanted microflora.

Stein is a motivator, and always has a central position in projects, where there is a need to change and develop the company’s management team and corporate culture.

Stein is located at our office in Trondheim, Norway.

Project Manager RAS

Eeli Raatevaara

Project Manager RAS
Aquatiq Sense
+47 941 43 781
[email protected]

Eeli Raatevaara

Eeli is project manager RAS, with expertise in RAS chemistry, water treatment, fish welfare and daily breeding. He is a trained professional operator in aquaculture, with experience from fish farming.

Eeli has worked with farming on fish farms and hatcheries. Both flow-through facilities and RAS. Has participated in the development and start-up of RAS facilities, and prepared good procedures and routines. He also has knowledge of water chemistry and water treatment, with a focus on salmon and marine species in land-based facilities.

Eeli is located at our office in Bergen, Norway.

Project Manager RAS

Preben Mørner-Bartnes

Project Manager RAS
Aquatiq Sense
+47 906 22 355
[email protected]

Preben Mørner-Bartnes

Preben is project manager RAS, with experience in fish welfare, breeding, water treatment, and daily procedures from fish farms. He has an academic background in fisheries and work experience in aquaculture from fish farms and hatcheries.

Preben has a degree in Marine Science and Fisheries Science from Australia with experience in flow-through facilities in Norway and RAS facilities in Australia. His main knowledge is of marine species, mainly fish and shellfish.

Preben is located at our office in Bergen, Norway.

Food Safety Specialist

Kjartan Leknes

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 909 66 212
[email protected]

Kjartan Leknes

Kjartan is a specialist on chemistry and cleaning solutions for the aquaculture, fish- and food industry. He is well known for his competance on fighting listeria and other pathogens.

Contact Kjartan for a review of the company to ensure good routines and the right chemical selections.

Kjartan is located at our office in Bergen.

Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry

John Erling Bakke

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 930 02 693
[email protected]

John Erling Bakke

John Erling works as a food safety specialist in Aquatiq Chemistry. He is a educated butcher and has broad experience in the food industry and aquaculture.

Contact John Erling for inspection, product selection, support or assistance.

John Erling is located at our office in Bergen.

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon eller ønske om demo. Vi svarer så raskt som mulig.

  • Hva gjelder henvendelsen?
  • I henhold til GDPR.