Aquatiq Sense

Pathogen Management, RAS og web-basert løsning for overvåkning og trending av analyseresultater for matbransjen

Aquatiq Sense er et ledende selskap med kunnskap og verktøy i forhold til å jobbe forebyggende med patogene og kvalitetsforringende bakterier.

Vi er et selskap som har spesialisert seg blant annet på web-baserte løsninger for overvåking av analyseresultater i matindustrien, Aquatiq BioMap og Aquatiq Visual Lab Results. For mer info om VLR, ta kontakt.

Vi bistår med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnforutsetninger; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, teknisk hygiene, hygienisk design og rengjøring.

Produkter og Tjenester

Kommende kurs

KONTAKT OSS FOR EN HYGGELIG OG UFORPLIKTENDE PRAT

MD / Microbiology & Food Safety Specialist

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD / Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
[email protected]

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Om Heidi Camilla

Heidi har spesialkompetanse innen mikrobiologi og regelverk relatert til de fleste næringsmidler, HACCP og revisjons- og prosjektledelse.

Utdannet matteknolog og har en mastergrad i mattrygghet. Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og mikrobiologisk fagansvarlig.

Heidi leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Heidi veileder kunder blant annet med prøvetakingsregimer og vurdering av analyseresultater, og hvordan dette knyttes opp mot bedriftens daglige HACCP-arbeid.

Ta kontakt med Heidi om du har spørsmål eller behov for mikrobiologisk bistand.

Lokasjon

Trondheim

Lager & Logistikkansvarlig Øst

Svein Georg Forland

Seniorkonsulent og Markedsleder
Aquatiq Sense
+47 911 84 293
[email protected]

 

Svein Georg Forland

Svein Georg er seniorkonsulent med god kompetanse innen HACCP, kvalitetssystem, fiskeoppdrett, fiskeforedling, og revisjon (butikk- og leverandørrevisjoner, BRC Food, Global GAP).

Svein Georg har også jobbet mye med prøvetaking og etablering av gode systemer for trending av analyseresultater.

Praktisk erfaring fra fiskeoppdrett, fiskevelferd, slakteri, fiskeforedling og kvalitetsledelse i næringsmiddelbransjen mot både Norsk og internasjonalt marked.

Ta kontakt med Svein Georg om du ønsker mer info om hjelp til trending av analyseresultater, prøvetaking eller revisjoner.

Svein Georg holder til på Sotra og vårt kontor i Bergen.

Food Safety Specialist

Stein Nikolaisen

COO
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
[email protected]

Stein Nikolaisen

Kompetanse

Stein har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter, og mange årsom reisende konsulent, både i inn- og utland.

Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Stein er en motivator, og har alltid en sentral posisjon i prosjekter, hvor det er behov for å endre og utvikle virksomhetens lederteam og bedriftskultur.

Lokasjon

Trondheim

Seniorkonsulent

Hilde Lilleng Sjursen

Senior Consultant
Aquatiq Sense
+47 952 30 115
[email protected]

Hilde Lilleng Sjursen

Hilde has worked with quality management within different food industries.

Has a degree in food technology and also has a certificate in cooking.

Practical experience from the food industry within building management systems, HACCP, audit work (Internal, customer, supplier, BRC Food, ISO standards) and training.

Experience with building web-based management systems.

Hilde is located in Hammerfest.

Seniorkonsulent

Eeli Raatevaara

Prosjektleder RAS
Aquatiq Sense
+47 941 43 781
[email protected]

Eeli Raatevaara

Eeli er prosjektleder i RAS, med kompetanse innen RAS-kjemi, vannbehandling, fiskevelferd og daglig røkting.­­

Utdannet fagoperatør innen akvakultur, med erfaring fra oppdrett.

Eeli har jobbet med oppdrett på matfisk-anlegg og settefiskanlegg. Både gjennomstrømming og RAS. Har deltatt på utbygging og oppstart av RAS-anlegg, og utarbeidet prosedyrer og rutiner for det.

Har også kjennskap til vannkjemi og vannbehandling, med fokus på laks og marine arter i landbaserte anlegg.

Eeli holder til på vårt kontor i Bergen.

Senior Consultant

Ragnhild Skyrud

Senior Consultant
Aquatiq Sense
+47 907 64 245
[email protected]

Ragnhild Skyrud

Utdannet matteknolog med praktisk erfaring som inspektør i Mattilsynet fra ulike næringsmiddelbransjer, veiledning, tilsyns- og revisjonsarbeid.

Har kompetanse innen mikrobiologi og regelverk.

Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen som mikrobiologisk fagansvarlig.  Veiledning av næringsmiddelbedrifter med bl.a. prøvetaking og vurdering av analyseresultater.