Aquatiq Biomap

Webbaserad lösning för att övervaka analysresultat inom livsmedelsindustrin

AQUATIQ BIOMAP

Kontakta oss för en presentation och mer information:

Heidi Camilla Sagen-Ohren 

Daglig leder & Food Safety Specialist

Aquatiq Sense AS
+47 482 26 613
[email protected]

Aquatiq BioMap används redan av livsmedelsföretag i 10 olika länder.

En knapptryckning till uppdaterad analysdata

  • Miljötester
  • Rengöringstester
  • Vattenprover
  • Produktprover

Snabbare och faktabaserade svar, så tidigt som möjligt, resulterar i snabbare och mer korrekta åtgärder som ger önskad effekt – bättre livsmedelssäkerhet.

Aquatiq BioMap

Aquatiq BioMap erbjuder livsmedelsindustrin en komplett, webbaserad lösning för övervakning av miljö, rengöring, vatten och produkt, både för mikrobiologiska och kemiska parametrar.

Vi importerar och organiserar all din laboratoriedata, egen eller mottagen från ett externt laboratorium. Trender i din data kommer att ses online direkt efter att analysresultatet har importerats till lösningen. Data valideras löpande och avvikelser meddelas. Du har alltid tillgång till dina testresultat – oavsett var du befinner dig, och de kan enkelt delas mellan kollegor och kunder.

Aquatiq BioMap sparar tid och resurser, säkerställer kontinuitet och bidrar till en effektiv kvalitetsledning, så att åtgärder kan genomföras snabbare.

Samlar alla dina laboratorie- och miljödata på ett ställe

Aquatiq BioMap organiserar företags analysdata och gör dem tillgängliga på ett tydligt sätt. Livsmedelsföretagen har ofta många testpunkter med stora datamängder och några av våra kunder har flera tusen dataserier att hålla reda på.

Aquatiq BioMap är inrättat med automatiskt datautbyte med livsmedelslaboratorierna. Alternativt kan analysdata från laboratorierna och egna prover läggas in manuellt med hjälp av tydliga webbformulär. Data valideras löpande och avvikelser meddelas.

Systemet hanterar även historiska exempeldata och sammanställer och presenterar dessa tillsammans med nya data. Effektiva diagram och presentationer ger snabb tillgång till nuvarande värderingar och trender.

Aquatiq BioMap kan du även lägga upp testplaner för årets analysprogram. Detta säkerställer att laboratoriet utför korrekta analyser och att alla myndighetskrav efterlevs.

Analyser och övervakar – larm och rapporter

All insamlad data valideras löpande och avvikelser meddelas. Kritisk analysdata kan sättas upp med ”tidig varning” – lokalt och/eller till exempelvis mobila klienter.

Realtidsdata och historiska data presenteras i dynamiska kartor, diagram och grafer.

Aquatiq BioMap meddelar gränsvärden i enlighet med olika föreskrifter, egna krav eller kundkrav och all data presenteras i enlighet med parameterbegrepp och enheter för dessa krav. Förformaterade rapporter gör det enkelt att rapportera till olika instanser oavsett om det är kunder eller intern rapportering eller norska livsmedelsmyndigheten.

Alltid tillgång till uppdaterad miljödata

Webbaserat innebär att du alltid har tillgång till din miljödata – oavsett var du befinner dig, och den kan enkelt delas med kollegor, myndigheter och andra organisationer.

Software-as-a-service

Aquatiq BioMap är en Software-as-a-service-tjänst. Det betyder att programvaran och din applikation körs på våra servrar. Du loggar in i din applikation via PC, surfplatta eller mobil.

Mer än 160 norska kommuner och ett antal företag inom olika branscher, inklusive livsmedelsindustrin, använder idag Aquatiq BioMap. De undviker att investera i mjukvara och hårdvara, och har istället en låg och förutsägbar månadskostnad. Och utan extra kostnad är deras Aquatiq BioMap-applikation kontinuerligt föremål för vidareutveckling och uppdateringar i linje med nya marknadsbehov och myndigheters krav.

Skräddarsytt efter kundens behov

Vid etablering sätter vi upp din lösning utifrån våra standardprodukter som sedan anpassas exakt efter dina behov vad gäller testplatser, produktprover, import av data, analyser, avisering, rapportering mm.

Krav på trendanalysresultat

Livsmedelshygienförordningen, förordning (EG) 2073/2005 – artikel 9

Verksamhetschefer för livsmedelsföretag ska analysera utvecklingsdrag i testresultaten

BRC avsnitt 5.6.1.2, säger:

Analys- och inspektionsresultat ska registreras och utvärderas regelbundet för att identifiera trender

ISO22000 kapitel 9.1.1, säger:

Analyserna måste utföras för att identifiera trender som indikerar en högre förekomst av potentiellt osäkra produkter eller processfel.

FSSC v 5. 2.5.7, säger:

Organisationen ska ha på plats data om övervakningsaktiviteterna, inklusive regelbunden trendanalys.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller förfrågan om en demo. Vi svarar så snabbt som möjligt.