Ved spørsmål, kontakt:

Region Vest

Kjartan Leknes


Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 909 66 212
kjartan.leknes@aquatiq.com

Eller

Midt-Norge

Per Ingar Johansen


Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 905 58 343
[email protected]

Nord-Norge

Thomas Angell


Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 415 62 511
[email protected]

Renhold i akvakultur

God hygiene er kritisk for å oppnå den beste stamfisken. Rengjøring og desinfeksjon av nøter, ringer, kar og utstyr er noe av det viktigste for å unngå smittespredning og sykdom hos fisk.

Aquatiq® Chemistry har ekspertisen, utstyret og kjemien som sikrer høy hygienisk standard på produksjonsfasiliteten.

Kategorier

Overflatevask

Riktige alkaliske produkter med optimale tensider for fjerning av fett og proteiner fra fisk og fiskeavfall, er løsningen for god rengjøring av produksjonsutstyr. Produktene er egnet for rengjøring av klekkekar, utstyr for dødfiskbehandling, sykloner, tanker,  arbeidsfartøy, flåter, gulv etc.

Videre tilbyr Aquatiq® Chemistry effektive alkaliske produkter som er skånsomme på aluminium, med et kraftig skum som tørker sakte. Dette gir operatøren mer tid til andre oppgaver, og langsom tørking gir også produktet lengre virketid på overflaten. Det fungerer også godt for rengjøring av for eksempel arbeidsfartøy, kar og klekkeutstyr.

Miljøvennlig desinfeksjon for akvakultur

Aquatiq® Chemistry har to godkjente desinfeksjonsmidler, registrert på listen til Mattilsynet på godkjente desinfeksjonsmidler for bruk i akvakultur. Disse produktene inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Du trenger bare ett av disse to produktene for å holde kontroll over bakterier, virus og sopp ved riktig bruk etter vask. Produktene er egnet for både overflate- og CIP desinfeksjon.

I tilfelle et generasjonsbytte på en lokalitet, anbefales det å sterilisere ringer og annet utstyr før man går til en ny lokalitet eller nytt innsett. Arbeidsfartøy skal ha sikre rutiner for desinfeksjon for å hindre smitte mellom lokaliteter.

Anbefalte produkter:

Aqua Des og Perfectoxid

Aqua Des og Perfectoxid er godkjente desinfeksjonsmidler for bruk i akvakultur. Dette er miljøvennlige produkter som er basert på PAA (Pereddikksyre) som brytes raskt ned til oksygen og vann, uten noen negativ miljøpåvirkning. Produktene har også ingen resistens utvikling for virus og bakterier.

Dosering:  Overflate 1 % i 20 min. I bad 0,5 % i 20 min. (Se egen info)

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

CIP Rengjøring

CIP betyr ’Clean in Place’, hvor vann og kjemi sirkuleres ved pumping, for å rense og desinfisere rør på innsiden. CIP-rengjøring brukes også på inkubatorer for å unngå demontering av siktglass, slanger etc.

Aquatiq® Chemistry har høy kompetanse innen CIP-rengjøring og optimaliserer den nødvendige mengden vann og kjemi. Vi lager prosedyrer for selskapet for å få samme effekt hver gang. CIP-rengjøring er arbeidsbesparende kostnadseffektivt for oppdretter. I inkubatorer får man meget gode resultater gjennom hele prosessen med rene tilførselsrør. CIP -vask og riktig kjemi fjerner sopp, bakterier og virus.

CIP-rengjøring med et surt rengjøringsmiddel er effektivt og fornyer overflaten på rustfritt stål, noe som gjør det vanskeligere for avleiringer å feste seg. Syrer kan brukes på de fleste flater som PVC, PEH, PE, rustfritt stål og glassfiber. I kortere perioder kan den også brukes på aluminium, gitt riktig konsentrasjon. Det kan forekomme noe skumutvikling, så det kan være hensiksmessig å bruke et silikonbasert skumdempmiddel.
Aciren CIP, Aqua CIP PH (fosforsyre). Tilgjengelig i emballasje på 20 og 200 liter.

Et sterkt alkalisk vaskemiddel er godt egnet for fjerning av fett og proteiner. Det finnes effektive midler for rengjøring av varmevekslere, rør og RSW-enheter. CIP Alka 95, CIP Alka CR, Aqua CIP Alka 14 er gode produkter. Tilgjengelig i 20, 200 og 1000 liters emballasje. Aqua CIP Alka 14 kommer også i 600 liters emballasje.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]

Anbefalte produkter | WEBSHOP