For spørsmål, kontakt:

Per Birkelund

HMS & Denios Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 992 33 193
[email protected]

WEBSHOP

Denios miljøsikring.

Takket være vår sammarbeidspartner Denios, tilbyr vi det største utvalget av produkter i Europa, i sikker håndtering og lagring av kjemisk og farlig materiale. Måten Denios responderer på kundenes behov, har tjent dem tillit og gjort dem til det ledende selskapet i det europeiske markedet, om miljøvern og sikkerhet på jobben.

Hovedkategorier av våre miljølagringsprodukter:

  • Lagring av farlig materiale innendørs og utendørs
  • Sikker bruk og håndtering av farlig materiale
  • Rengjøring og avfallshåndtering
  • Lagring og håndtering av bensintanker
  • Arbeids- og verneutstyr. Hvis du er usikker på hvilken løsning som passer best for din bedrift, eller hvis du savner et produkt, vennligst ta kontakt. Vi gleder oss til å hjelpe deg med å finne de beste løsningene.

Kategorier

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]

Miljølagring.

Miljøbeskyttelse i virksomheter er i dag en selvfølge – det er også lovpålagt. Mange virksomheter er dog ikke klar over hvordan ulike stoffer skal oppbevares korrekt for å beskytte miljøet.

  • Hvis en beholder skulle begynt å lekke, så skal det ikke være mulighet for innholdet å komme i kontakt med jord, grunnvann, overflatevann eller avløp.
  • Oppsamlingskaret skal kunne romme 110% av volumet til den største beholderen som oppbevares.

Det er ikke likegyldig hvilket materiale oppsamlingskaret er laget av. Det er heller ikke likegyldig hvilke stoffer som lagres sammen eller i samme rom.

Se i katalogen: “VCI konseptet” er en kombinasjons- oversikt som sier noe om hvilke stoffer som kan – eller ikke kan oppbevares sammen. Farlige stoffer er er klassifisert i forskjellige fareklasser, alt etter hvor farlige de er. Fareklassene er opplyst på stoffets datablad.

Oppsamlingskar

Se i katalogen: “Mediebestandighetslisten” er en enkel oversikt som sier noe om hvilke oppsamlingskar som skal brukes til forskjellige stoffer/medier. Dersom stoffet ikke fremgår av listen, så er en tommelfingerregel at oppsamlingskarets materiale skal være laget av samme materiale som den beholderen stoffet ble levert i.

Oppsamlingskar kan enten være frittstående (for innendørs bruk eller under tak) eller integrert i en miljøcontainer (systemcontainer).

Systemcontainere – Miljø- og sikkerhetsmessig riktig oppbevaring. Systemcontainere fra DENIOS er eksible
og kan tilpasses etter de farlige sto ene, som skal lagres. Integrert kar samler opp eventuelle lekkede væsker. Ved lagring av etsende stoffer kan det innsettes kar av syrefast kunststoff (PE) eller rustfritt stål for optimal holdbarhet.

Mange virksomheter tror feilaktig at lagring i en skipscontainer, lagring på nedgravd membran eller en oljeutskiller er tilstrekkelig.

En skipscontainer har ingen oppsamlingskar, så i tilfelle av en lekkasje, vil væsker renne ut på jorden og dermed forurense grunnvannet.

En membran vil med tiden bli fylt med vann, og de grunnvannsforurensende væskene vil renne over, spesielt utsatt er olje, da dette yter på vann.

En oljeutskiller tar kun til seg en begrenset mengde olje, og kjemikalier blandet i vannet vil ikke fanges opp av oljeutskilleren.

Uhell/utslipp

Ved uhell/utslipp er virksomheten forpliktet til å varsle myndighetene. Opprydningskostnadene vil påfalle virksomheten som har skyld i utslippene.

Forurensningsloven kapittel 8 (forkortet versjon):

”Den ansvarlige parten skal ved forurensning sørge for
å iverksette tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige parten plikter også å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen. Den ansvarlige parten kan bli erstatningsansvarlig etter forurensningsloven kap. 8.”

i forskjellige fareklasser, alt etter hvor farlige de er. Fareklassene er opplyst på stoffets datablad.

EX-sikring

Ex-godkjente produkter er beregnet til anvendelse
i områder med eksplosjonsfare (sone 1 og 2) under overholdelse av produktets aktuelle driftsveiledning / samsvarserklæring iht. ATEX-direktivet.

Anbefalte produkter | WEBSHOP