Ved spørsmål, kontakt:

Thor Eliassen

Industrial Project Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 913 09 199
[email protected]

Krevende forhold

De krevende forholdene man finner i marine miljøer krever beskyttelse av utstyr mot rust og korrosjon.

Aquatiq Chemistry forhandler en rekke korrosjonsforebyggende midler som vil beskytte deler og utstyr i alle typer miljøer – både for kortere og lengre tidsperioder.

Rust kan oppstå etter bearbeiding av metalldeler og under lagring. For å beskytte dyre deler har vi fått utviklet en rekke rustforebyggende produkter. Ved å bruke disse produktene kan man unngå de skadelige effektene av oksygen, fuktighet, rengjøringsmidler, salt og andre typer forurensninger. Enten du vil beskytte deler for en kortere eller lengre tidsperiode, vil våre korrosjonshemmere gi en god løsning.

Utvalgstabellen gjør det enkelt å velge riktig produkt. Med utgangspunkt i tidsperioden for nødvendig beskyttelse, type film, applikasjonsmetode og utgangspunkt kan du lett finne et egnet produkt. Matrix Anti Rust-serien er en omfattende serie av rustforebyggende midler.

Fordeler med å bruke Matrix Anti Rust produkter;

 • Bedre beskyttelse av deler
 • Begrensede helse- og sikkerhetsproblemer ved bruk av lavaromatiske, løsemiddelfrie og vannbaserte produkter
 • Besparelser som følge av bedre beskyttelse (mindre brekkasje og ødeleggelse av deler)
 • Bedre produktfinish
 • Bedre omdømme gjennom gode produkter med moderne HMS-profil

Tabell for produktvalg

Vanntrengende egenskaper

En rekke produkter i vår anti rust-serie har vannfortrengende egenskaper (kontroller disse i utvalgstabell). Disse produktene fjerner effektivt vann eller noe annet vandig metallbearbeidingsfluid fra deler.

Etter vannfortrengningen etterlater de en beskyttende film på metallet. Denne filmen beskytter, men på ulikt vis – avhengig av hvilken type produkt som er valgt. Selv om produkter merket med vannfortrengning i utvalgstabellen kan være påført ved børsting eller sprøyting, ville dypping i tank være den mest fordelaktige og effektive måten å behandle væsken på. Vann kan dreneres fra bunnen av tanken.

Produktspekter:

Vårt produktspekter omfatter følgende produkter:

Anti Rust 25

 • Anti Rust 25 er en generell oljebasert rustinhibitor av høy kvalitet. Danner en tynn oljefilm som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige)

Anti Rust 25 CG

 • Anti Rust 25 CG er et tiksotropisk produkt med god korrosjonsbeskyttelse. Etterlater en voksaktig og gjennomsiktig film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige).

Anti Rust 3 C

 • Anti Rust 3 C er en løsemiddelbasert rustbeskyttelse som etterlater en voksaktig og gjennomsiktig film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige).

Anti Rust 3 CE

 • Matrix Anti Rust 3 CE er en løsemiddelbasert rustbeskytter som etterlater en voksaktig og gjennomsiktig film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige).

Anti Rust 30 CG

 • Matrix Anti Rust 30 CG er et tiksotropisk produkt med god korrosjonsbeskyttelse. Anti Rust 30 CG etterlater en voksaktig og gjennomsiktig film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige).

Anti Rust 4 A

 • Matrix Anti Rust 4 A er en høyverdig oljebasert bariumfri rustbeskytter som danner en oljeaktig film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige). Produktets tiksotropiske egenskaper gir optimal filmstabilitet på alle typer overflater.

Anti Rust 4 DW

 • Dette produktet er et lett væske basert på løsningsmidler og korrosjonshemmere med hydrofugantegenskaper. Produktet er vannavstøtende og forskyvning og vil etterlate en lysfilm med gode rustbeskyttelsesegenskaper.

Anti Rust 5 G

 • Anti Rust 5 G er en «allround» rustbeskyttelse som danner en lett film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige)..

Anti Rust 6 DVM

 • Dette produktet er en tyntflytende væske basert på løsningsmidler og korrosjonshemmere. I tillegg inneholder produktet tilsetningsstoffer som gir vannavstøtende egenskaper. Etterlater en olje voksaktig, lys gul film med gode rustbeskyttelsesegenskaper. Vil forlate en fettet olje som vil vare ca 6 mnd ute og opptil 18 måneder innendørs.

Anti Rust 7 A

 • Matrix Anti Rust 7A er en utmerket oljebasert rustbeskytter som danner en tynn oljeaktig film. Gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige).

Anti Rust 9 C

 • Anti Rust 9 C er en løsemiddelbasert rustinhibitor som etterlater en voksaktig film som gir langsiktig beskyttelse for de fleste metalltyper (jernholdige og ikke-jernholdige).

Anti Rust 99 DW

 • Anti Rust 99 DW er et produkt med flere bruksområder. Som rustforebyggende middel brukes det blandet med vann. Konsentratet består av rusthemmende tilsetningsstoffer og emulgatorer i en raffinert mineralolje, og når den blandes med vann danner den en allsidig, ikke-brennbar rustforebyggende emulsjon. Emulsjonen produserer en tynn, gjennomsiktig, litt oljeaktig film på komponenter, og gir en utmerket korrosjonsbeskyttelse med vannfordrivende egenskaper. Den ikke-brennbare emulsjonen eliminerer brannfarer og forbedrer sikkerheten ved å erstatte løsemiddelbaserte rustbeskyttere.

Anti Rust AG

 • Dette produktet er en tyntflytende væske basert på løsningsmidler og korrosjonshemmere med vannfordrivende egenskaper. Produktet etterlater en tynn film med gode rustbeskyttelsesegenskaper. Gir innendørs beskyttelse i opptil 12 måneder.

Anti Rust DWS

 • Anti Rust DWS er en væske som inneholder løsemidler, rusthemmere og hydrofobe additiver. Disse fordriver fuktighet og vann ved å etterlate en fettete olje med gode rustbeskyttelsesegenskaper.

Anti Rust PG 15

 • Anti Rust PG 15 er et produkt I fast form med plastisk konsistens ved romtemperatur. Når det smelter, danner det en tykk og elastisk film. Denne filmen gir i tillegg stor motstand mot støt og slitasje.

Performance Anti Rust (sprayboks)

 • Performance Anti Rust (to sprayboksvarianter) er antikorrosjonsmiddel for kort eller langvarig beskyttelse av overflater, verktøy, maskiner, deler og mer.
 • Performance Anti Rust S (sprayboks) er et generelt oljebasert rustpreventiv som danner en oljeaktig film. Produktet er meget egnet for korrosjonsbeskyttelse av ferdige maskinkomponenter før pakking, samt beskyttelse av ferdige deler og støpedeler. Innendørs lagring fra 6 til 9 måneder. Gir en tynn filmtykkelse.
 • Performance Anti Rust L (sprayboks) beskytter de fleste metaller (både innendørs og utendørs). Som et resultat av de vannavisende egenskapene er Performance Anti Rust L godt egnet for beskyttelse av deler som har vært i kontakt med metallbearbeidende emulsjoner og eller vann. Etter tørking etterlater Performance Anti Rust L en oljete voksaktig, lys gul film med gode rustbeskyttelsesegenskaper. Innendørs oppbevaring opp til 18 måneder, utendørs oppbevaring inntil 6 måneder. Anti Rust kan fjernes ved hjelp av alkaliske eller løsningsmiddelbaserte avfettingsmidler.