Opplæring og Kurs

Vi hjelper din bedrift og tilbyr full opplæring og kurs.

Ved spørsmål, kontakt:

Kim Brunsvik

Daglig leder
Aquatiq Chemistry
+47 415 52 422

[email protected]

Kurs og opplæring i kjemikaliebruk og håndtering.

Våre ansatte kurses regelmessig av leverandører og eksterne samarbeidspartnere innen viktige områder som for eksempel:

 • Næringsmiddelhygiene
 • Industrirenhold
 • Mikrobiologi
 • Smøremidler og bruk i henhold til lover- og regler.
 • Produktteknologi (kjemi)
 • Substitusjon (redusere produkters risikoprofil)
 • Forurensning til det ytre miljø

Vi har lang erfaring med å holde kurs innen utvalgte emner for våre kunder. Temaene kan variere fra det helt generelle til spesifikke problemstillinger. Vi involverer også våre leverandører og eksterne partnere når dette er nødvendig.

Eksempler på kurs:

 • Bruk og håndtering av kjemikalier.
 • Gode vaske- og desinfeksjonsrutiner.
 • Personlig hygiene i næringsmiddelproduksjon.
 • HMS

Vårt søsterselskap Aquatiq® Consult har lang og bred erfaring for kursing innen næringsmiddel-relatert industri. Se kurstilbud fra Aquatiq® Consult.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvilke type kurs vi kan tilby!

Tlf:+47 61 24 70 10