Ta kontakt for spørsmål og mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Ledande leverantör av HACCP-kurser och assistans till livsmedelsindustrin

Aquatiq har utbildat och assisterat livsmedelsindustrin med HACCP sedan 2003. Sedan dess har vi utbildat många tusen deltagare från olika livsmedelsrelaterade branscher (inklusive Mattilsynet) och skaffat oss stor erfarenhet relaterad till både utmaningar och lösningar. Denna erfarenhet gynnar våra kunder genom mer exakt och effektiv assistans.

2004, Aquatic Consult AS, som de enda i Norge, registrerat som ett utbildningscenter i HACCP av den internationellt erkända organisationen Royal Society for Public Health (RSPH).

Alla företag som är certifierade mot krav i internationella standarder för livsmedelssäkerhet (GFSI) ska bedöma och godkänna sina tjänsteleverantörer såsom kursgivare. Att Aquatiq är godkänt av RSPH är vårt bevis och förtroende för att våra kurser och kompetens håller en hög nivå och uppfyller internationella krav.

 

RSPH HACCP-test:

Aquatiq är kvalificerat att erbjuda tentor på uppdrag av RSPH på två nivåer:

 • Nivå 2-utmärkelse för att förstå HACCP
 • Nivå 3 Award för att förstå hur man utvecklar en HACCP-plan
 • Tentor kan göras i anslutning till kurserna HACCP Workshop och HACCP Advanced-kurser samt på företagsanpassade HACCP-kurser (minst 2 dagars kurs).
 • Båda nivåerna är på engelska
 • Tentamensform: multiple choice

Vi på Aquatiq® Consult lägger mycket energi på att underhålla och uppdatera våra kurser och kunskaper. Förutom att våra konsulter deltar i aktuella kurser och seminarier i Norge, får vi även information och expertis från internationella organisationer. Dessutom tillhandahåller vi revisionstjänster till DNVGL. Detta säkerställer att vi hela tiden håller oss uppdaterade om internationella krav och bästa praxis.

HACCP-hjälp

Ett HACCP-system kommer att bidra till produktion av säkra livsmedel. Det förutsätter både ett korrekt och kommunicerat system som efterlevs i praktiken och som kontinuerligt förbättras.

Stora heltäckande system blir ofta förvirrande och inte särskilt användarvänliga. Företag har svårt att kommunicera och försvara systemet, samt kräver att revidera och uppdatera.

Aquatiq Consult har som nämnts lång erfarenhet av att bistå företag med utveckling och förbättring av deras HACCP-system. Nedan har vi gett exempel på vad vi kan bistå med.

HACCP: Utveckling av system och dokumentation

Intressenter som myndigheter, certifieringsorgan, kunder, ledning och andra anställda ska ha förtroende för att HACCP-systemet är korrekt och att det följs.

Det är mycket som måste på plats, bland annat:

 • Arbetet ska vara välorganiserat. Ett tvärvetenskapligt HACCP-team måste upprättas. HACCP-teamet måste ha ett tydligt mandat.
 • Grundläggande förutsättningar ska vara dokumenterade och väl hanterade.
 • Råvaru- och produktbeskrivningar ska uppdateras.
 • Flödesscheman måste vara förberedda och korrekta.
 • Metod för faroanalys/riskbedömning ska dokumenteras.
 • Relevanta faror måste dokumenteras.
 • Faroanalys / Riskanalys ska vara systematiskt noggrann och dokumenterad.
 • Motivering för val av kritiska och viktiga gränsvärden ska dokumenteras och valideras.
 • HACCP- och OPRP-planer måste utarbetas och följas.
 • Övervakning och korrigering av alla CCP/OPRPs måste dokumenteras.
 • Alla som är involverade i att övervaka och korrigera CCP/OPRP måste ha genomgått specifik utbildning.
 • Validering av förvaltningsåtgärder ska dokumenteras.
 • Verifieringsplan måste utarbetas och följas.
 • Process för analys, rapportering och förbättring ska dokumenteras.

Aquatiq kan hjälpa till med:

 • GAP-analys för att kartlägga förbättringspotential. Läs mer om det här
 • HACCP-utbildning av chefer, HACCP-team och andra anställda. Se vår kursutbud. Det kan kurserna också anpassad till din verksamhet och målgrupp.
 • Utformning av struktur, riktlinjer och pedagogiska stöddokument för användning vid utveckling, drift och förbättring av HACCP-systemet.
 • Hjälp vid behov.
Hygienisk design

HACCP: Drift och ständig förbättring

Efter att HACCP-systemet har etablerats och implementerats ska det följas upp.

Stämmer systemet fortfarande, följs det och får vi de resultat vi vill ha?

 • Det finns mycket att följa upp och verifiera och allt är inte lika kritiskt.
 • Det är därför viktigt att du utifrån faroanalysen/riskbedömningen tar fram en strukturerad, tydlig och riskbaserad plan för allt som ska följas upp och verifieras.
 • För varje aktivitet ska resultat och trender dokumenteras, analyseras och redovisas.

Om resultaten inte är i linje med målen måste förbättringsåtgärder genomföras.

 • En plan för förbättringar ska upprättas som ska genomföras.
 • Resultat måste följas upp för att verifiera att de har haft önskad effekt.

Aquatiq kan hjälpa till med:

Vår långa erfarenhet gör att vi kan bistå med råd och förslag på bra lösningar anpassade för din verksamhet. Exempel:

 • Utbildning
 • Förbered bra excel-baserade planer för verifiering (årscykel).
 • BIOMAP Komplett, automatiserad webbaserad lösning för registrering, övervakning och trending av analyser.
 • Hjälp utifrån behov.

Hör av dig om du vill ha hjälp eller vill ha mer information.