Ta kontakt for spørsmål og mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

HACCP

Ett HACCP-system kommer att bidra till produktion av säkra livsmedel. Det förutsätter ett korrekt och kommunicerbart system som efterlevs i praktiken och ständigt förbättras.

Stora heltäckande system blir ofta förvirrande och inte särskilt användarvänliga. Företag har svårt att kommunicera och försvara systemet, samt kräver att revidera och uppdatera.

Känner du igen dig själv?

Aquatiq Consult har lång erfarenhet av att hjälpa företag med utveckling och förbättring av deras HACCP-system. Några framgångsfaktorer är:

Säkerställa förtroende för systemet

Ledning, medarbetare och intressenter som myndigheter, kunder och certifieringsbyråer ska ha förtroende för att systemet är korrekt.

Det innebär inte bara att bedömningar ska vara noggranna utan också att systemet kan ”läsas” och förstås. Vatten Consult kan bistå med systemgranskning, konstruktiv feedback och förslag på förbättringar.

Säkerställa bra kommunikation av systemet

Systemet måste vara pedagogiskt uppbyggt för att det ska kunna läsas och förstås.

Vi kan bistå med uppbyggnad, riktlinjer och utformning av pedagogiska stöddokument för användning under utvecklingen av systemet och för kommunikation med olika intressenter.

Se till att systemet följs

När systemet väl är på plats måste det följas. Företagen har ofta lagt ner stora resurser på systemet samtidigt som man ägnar lite uppmärksamhet åt arbetet med att se till att rutiner kommuniceras och följs. Det ska vara lätt att göra det som är rätt.

Här bistår vi med utveckling av noga genomtänkta system för utbildning, facilitering och uppföljning.

Säkerställ ständiga förbättringar

Genomgång av system, status och resultat ska vara riskbaserat och rutiner för analys, rapportering och förbättring ska vara tydliga och ha hög prioritet. Väldigt många företag kämpar för att sätta dessa aktiviteter i system på ett praktiskt och genomförbart sätt.

Vår långa erfarenhet gör att vi kan bistå med råd och förslag på bra lösningar anpassade för din verksamhet.

Hör av dig om du vill ha hjälp eller vill ha mer information.