Kommande kurser och evenemang

Kontakta oss för mer information:

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent, kurskoordinator
Aquatiq Consult

+47 957 94 008
[email protected]

Säker mat – vad som krävs

Aquatiq Consult har över två decennier genomgått utbildning utifrån våra kunders önskemål och behov. Genom denna resa har vi fått en del erfarenheter.

Vägen till bättre resultat och säkrare mat börjar med kunskap. Män ”Det vi vet är inte alltid lika med det vi gör”.

Det handlar inte bara om att genomföra en kurs. Maten blir inte säkrare förrän kunskapen används.

För att skapa önskat resultat måste träningen sättas in i rätt sammanhang.

Tre framgångsfaktorer

1. Definiera tydliga mål med träningen

 • Kartlägg periodiska utbildningsbehov mot krav och resultat från viktiga prestationsindikatorer. Det kommer att ge dig en god förståelse för mål och omfattning.
 • Var tydlig med om målet är att bygga kunskap, eller om utbildningen ska bidra till att bygga färdigheter och/eller förändra beteenden.
 • Välj ett kursformat och verktyg som stödjer det du vill uppnå.

2. Definiera målgruppen

 • Om målgruppen har olika kompetenser kan det vara bra att dela in sig i flera målgrupper och vässa träningen mot individen.

3. Välj kursformat och verktyg

Kursform, innehåll och instrument ska ses i samband med mål. Nedan har vi beskrivit detta lite mer.

Klassrumskurs

Engagemang och träning är avgörande för att bemästra nya färdigheter. Klassrumskurser är det kursformat som bäst underlättar detta.

Här kan man i större utsträckning välja mellan olika verktyg för att skapa reflektion, diskussion, gemensam förståelse och interaktion.

Fysiska klassrumskurser är mycket lämpliga för ”Kick Off” och längre metodkurser som löper över flera dagar.

Detta är en kursform som Aquatiq Consult är känd för och behärskar mycket väl.

kursöversikten du hittar alla våra kurser, inklusive klassrumskurser.

Dessutom erbjuder vi affärsinriktad kurs.

Hör av dig om du vill att vi ska hjälpa dig och ditt företag.

Onlinekurs

Detta format lämpar sig väl för mindre kurser.

I dessa coronatider har Aquatiq haft många möjligheter att testa vad som fungerar bäst.

 • Det är krävande att sitta koncentrerat framför skärmen länge. Vi rekommenderar därför att dela upp kurserna i kortare moduler, med paus varje timme.
 • Engagemang och träning är som nämnt avgörande för att bemästra nya färdigheter. Detta är svårare med onlinekurser. Däremot har vi testat olika involveringstekniker.
  Bland annat har vi idag lösningar som gör det möjligt att placera deltagare i olika digitala grupprum. Där kan de gemensamt diskutera och lösa uppgifter. Föreläsaren kan gå in och ut ur grupprummen för att följa upp och assistera. Detta tillsammans med kortare moduler och små engagemangsövningar har fungerat över all förväntan.
 • Vidare är det möjligt att ge deltagarna enkla och praktiska läxor mellan modulerna. På så sätt får de reflektera och tillämpa kunskapen direkt.

I kursöversikten hittar du alla våra öppna onlinekurser.

Vi implementerar också internt onlinekurs.

Hör av dig om du vill att vi ska hjälpa dig och ditt företag.

Nano lärande

Av vår erfarenhet uppmärksammas medarbetarna idag främst genom kurser en gång om året.

Utmaningen:

 • Glömslekurvan är brant, och situationsbevakningen minskar snabbt. Och som du säkert vet kan det få allvarliga konsekvenser.
 • När det kommer till livsmedelssäkerhet är utbildning ofta obligatorisk. Huvudfokus är att implementera, snarare än lärande som ger effekt.
 • Dessutom finns det en tendens att överdosera anställda med information. Både som privatpersoner och företag lär vi oss bäst en sak i taget – och inte många, vilket ofta är fallet på sådana ”en gång om året”-kurser.

 

Vad gör de bästa?

Att dela information och kunskap är på många sätt limmet som håller ihop en social grupp.

Organisationer som har en stark säker matkultur vet detta. De tar informationsutbytet till nya höjder, förutom att de genomför årliga kurser.

De inser att det vi ser, det vi hör och det vi läser, om det görs rätt, kan ha en enorm inverkan.

De delar därför säker matrelaterad information och kommunicerar ofta med sina anställda via olika medier.

De förstår att för att motverka glömska kurvan och vaksamhet nedåt behöver man en kontinuerlig process.

 

Hur kan Nano Learning Assist?

Det finns lösningar idag. Nano-learning är en serie korta 3-minuterslektioner, som levereras digitalt till alla anställda, eller utvalda grupper av anställda, på ett effektivt sätt.

Det är enkelt och har en stor effekt (som kan mätas):
– Minimal administration
– Inget kalendersamtal
– Inget användarnamn och lösenord
– Alla har tid att genomföra
– Ingen överbelastning av information
– Över 50 språkmoduler
– Interaktiv
– Testmöjligheter

Aquatiq Consult kan hjälpa till med utveckling och drift av din verksamhet. Hör av dig om du vill ha mer information.

Praktisk informasjon

Praktisk kursinformation

Før du melder deg på kurs/arrangement hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding. Kursinformasjon

_Z5B3455 kopi

Bedriftsinterne kurs

Vi tilpasser opplæringsprogram til deres behov. Bedriftsinternt kurs er mest hensiktsmessig når flere i samme virksomhet har behov for lik kompetanse.