Listeria

Aquatiq® Consult kan tilby kurs som fokuserer på blant annet egenskaper, vekst og overlevelse av Listeria, høyrisikoprodukter, fremvekst av biofilm, prøvetaking, typing og stresstester.

For spørsmål vennligst kontakt

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Mikrobiolog / Food Safety Specialist

Aquatiq AS

+47 482 26 613
[email protected]

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes er en sykdomsfremkallende bakterie som forårsaker flere utfordringer i matindustrien. Over hele verden observerer vi en oppadgående trend i antall Listeriafunn i forskjellige matprodukter.

Over mange år har Aquatiq® vært opptatt av Listeriarelaterte utfordringer i matindustrien, både i produksjonsmiljøer og i produkter. Med vår kombinasjon av unik kompetanse og praktisk erfaring innen renhold, kjemi, hygienisk design, tekniske løsninger og mikrobiologi, har vi vært involvert i flere beredskapsaker.

Kurset tilbys som bedriftstilpasset.

Se også informasjon om vår beredskapspakke.

Listeria er også et tema i våre åpne kurs: