För mer information kontakta

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Anställning av assistans och kapacitet:

Resursbrist, frånvaro av nyckelpersoner, organisatoriska förändringar, krävande projekt och behov av snabbare framsteg, kan vara några anledningar till att företag väljer att anlita assistans i perioder.

Exempel på tjänster:

 • Tillsvidareanställning som kvalitetschef
 • Anställa en projektledare/projektdeltagare
 • Assistera kvalitetschef/avdelning i projekt
 • Anställa expertis
 • Leda förbättringsprojekt

Exempel på assistans

Det finns ofta behov av att stärka den egna resursgruppen i olika projekt, antingen i form av ökad kapacitet eller i form av kompetens. Vi kan bistå med stöd i projektets olika faser. Några exempel:

 • Assistera vid uppförandet av nya fabriker/avdelningar relaterade till hygienkrav och praktiska lösningar
 • Assistans vid bedömning av produktionsutrustning relaterad till hygienisk design, inköp och installation
 • Bistå i samband med planering av planlösning och områdesindelning
 • Optimering av rengöringsprocessen
 • Utveckling och förbättring av grundförutsättningar och HACCP
 • Utveckling av leverantörsbedömningssystem
 • Utveckling av revisionsprogram
 • Utveckling av ett system för livsmedelsbedrägerier
 • Utveckling av riskbaserat provtagningsprogram
 • Förberedelse av ett program för hållbarhetstestning
 • Listeriahantering
 • Beredskap för upptäckt av patogena mikroorganismer eller andra biverkningar
 • System för allergenhantering
 • Godkännande
 • mm

Hör av dig vid behov