För frågor vänligen kontakta

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

Allergen Bureau

Allergen Bureau grundades 2005 som ett initiativ från Australian Food & Grocery Council Allergen Forum. Allergen Bureaus övergripande mål är att dela information och erfarenheter inom livsmedelsindustrin om hantering av livsmedelsallergener och att säkerställa att konsumenten får relevant, konsekvent och begriplig information om livsmedelsallergener. Allergen Bureau har utvecklat allergenkalkylatorn VITAL, som är ett system som beräknar koncentrationer av allergener i råvaror, och korskontaktallergener som kan komma från råvaror och de enskilda processtegen. Bland Allergen Bureaus medlemmar hittar vi representanter från de största multinationella livsmedelskoncernerna – som Nestle, Heinz, Unilever, Kelloggs, Parmelat, Kerry med flera. Aquatiq Consult godkändes av Allergen Bureau från 2012 för att genomföra utbildning i VITAL, och våra kursinstruktörer har ett nära samarbete med Allergen Bureau.