For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

Campden BRI är Storbritanniens största oberoende medlemsbaserade organisation, som bedriver forskning och utveckling för livsmedelsindustrin över hela världen. BRI erbjuder industriteknik, forskning och konsulttjänster som är nödvändiga för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet, processeffektivitet samt produkt- och processinnovation. BRI:s forsknings- och utvecklingsprogram speglar de behov som identifierats av branschmedlemmar och ger en kontinuerlig förnybar kunskapsbas för tekniköverföring. Aquatiq Consult är medlem i Campden BRI, och får därmed aktuell information om forskning och utveckling, relevanta seminarier och kurser. Det är på BRI:s utbildningscenter i Chipping Campden som vi har uppdaterat oss inom bland annat HACCP.