For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

DNVGL Business Assurance är ett världsledande certifieringsorgan med över 80 ackrediteringar globalt, 90 000 certifikat för 70 000 kunder och cirka 2000 22000 anställda. Vår vision är att bidra till att skapa förtroende, trygghet och hållbar verksamhet för företag i en rad branscher genom våra tjänster som inkluderar certifiering av system, produkter och människor, verifieringstjänster och kurser. Våra experter certifierar mot ackrediterade standarder inom livsmedelssäkerhet; BRC, IFS Food, SQF, GMP+, ISO / FSSC XNUMX.

Vi erbjuder även certifiering med godkända revisorer mot bland annat de välkända ISO-standarderna ISO 9001 Kvalitetsledning, ISO 14001 Miljöledning, ISO 45001 Arbetsmiljö och ISO 27000 Informationssäkerhet. Vi är en ledande aktör inom vattenbruk med standarder som ASC Salmon Standard, Global GAP-standarder, MSC-standarder och tekniska inspektions- och certifieringstjänster i enlighet med NYTEKs regelverk. Vi är den första aktören i branschen med blockchain på våra certifikat, vilket ger en försäkran om att certifikatet är äkta och spårbart genom hela leveranskedjan.