For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

EHEDG är ett konsortium av medlemmar från utrustningstillverkare, livsmedelsindustrin, forskningsinstitut, samt folkhälsomyndigheter. Huvudmålet för EHEDG är att främja säker mat genom att förbättra hygienteknik och design i alla aspekter av livsmedelsproduktion.

EHEDG stöder aktivt europeisk lagstiftning, som kräver att hantering, bearbetning och förpackning av livsmedel ska ske på ett hygieniskt sätt med hjälp av hygieniska maskiner och i hygieniska lokaler (EG-direktiv 2006/42/EG för maskiner, EN 16722 och EN ISO 14159 Hygienkrav). Aquatiq ingår i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk (Subgroup Fish Processing). Våra tekniska konsulter har deltagit i flera kurser och seminarier i EHEDG:s regi.