Royal Society for Public Health

For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

The Royal Society for Public Health

The Royal Society for Public Health er en internasjonal uavhengig organisasjon, som promoterer helse og velvære world wide. RSPH gir råd om politisk utvikling, tilbyr utdanning og opplæring, oppmuntrer til viten- skapelig forskning, sprer informasjon og serti- fiserer produkter, opplæringssentre og pro- sesser.