Kontakt oss for råd

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent / Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008 
[email protected]

 

 

Vi anpassar utbildningen efter dina behov

En internkurs är mest lämplig när flera personer i samma verksamhet behöver lika kompetens. Efter genomgången kurs kommer alla att ha ungefär samma förståelse och utgångspunkt i förhållande till de utmaningar företaget står inför.

En sådan lösning är ofta mer ekonomisk för företagen.

 • Kursen kan genomföras på eller i närheten av företaget. Det kommer att minska resekostnaderna.
 • Vi kan erbjuda ett fast pris per kurs. Det innebär att kursavgiften per deltagare sänks i takt med att antalet deltagare ökar.

Aquatiq Consult har lång erfarenhet av att anordna företagsinterna kurser för både företag och myndigheter. Vi genomför allt från enskilda kurser till större utbildningsprogram.

Alla våra öppen kurs kan anpassas till företaget och utöver dessa har vi en rad andra kurser som kan anpassas efter din bransch, process och behov.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning för ditt företag.

Exempel på ämnen:

 • Standarder för livsmedelssäkerhet (BRC, FSSC 22000)
 • Praktisk allergenhantering / inklusive allergen kalkylator
 • Grundorsaksanalys / LEAN
 • Revisionskurs / Leverantörsbedömning / Gapanalyser
 • Matbedrägeri
 • Listeria og Listeria beredskap
 • Hygienisk design
 • Mikrobiologi på grundläggande och avancerad nivå, beroende på deras behov
 • Mikrobiologi för specifika branscher t.ex. skaldjursindustrin
 • Provtagning och hållbarhetstester anpassade till verksamheten
 • HACCP anpassat till din bransch, företag, process, roller och nivå
 • Hygien på nödvändiga nivåer och målgrupp (här har vi grund- och fortsättningskurser)
 • Städning anpassad till nödvändiga nivåer (här har vi grund- och fortsättningskurser)

Genomförande av interna kurser

Steg 1: Anpassning

 • Mått och omfattning ska klargöras. En generell regel är att utbildningen anpassas till aktuella utmaningar och tillhörande processer. Det är därför viktigt att vi har en nära dialog med dig som kund inför utformningen av arrangemang för utbildning.
 • Vi skräddarsyr sedan kurser/utbildningsprogram utifrån information vi får, eller får när vi besöker dig.

Steg 2: Implementering

 • Utbildningen leds av ämnesspecialister/seniorkonsulter med spetskompetens inom det ämne som den föreläses i, samt lång erfarenhet av implementering av både öppen og affärsinriktad kurs/utbildningsprogram.
 • För bästa resultat och dynamik rekommenderar vi ett antal deltagare mellan 7 och 20.
 • Mötesrum, videoprojektor, flip-over och lunch bereds av företaget själv, om inte annat avtalats.
 • Aquatic Consult tillhandahåller engagerade talare, kursmaterial och kursbevis.

Steg 3: Uppföljning

Utbildning utlöser ofta implementering/förändring. I sammanhanget har många frågor efter träningen. Vi har god erfarenhet av uppföljning via mail/telefon. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta.

 • Beställaren skickar underlag/frågor vid avtalad tid.
 • Dokumentationen granskas av Aquatiq Consult till nästa möte och granskas / diskuteras i ett telefonkonferenssamtal.

Kundreferenser

I snart 20 år har vi levererat otaliga företagsinterna kurser, för olika branscher och inom olika ämnen. Vi har bland annat genomfört onlinekurser i HACCP för TINE Meieriet Dovre. Efter kursen intervjuade vi deras förbättringschef Ymbjørg Øwre om mål, bakgrund och erfarenhet av att använda onlinekurser som kursform för denna typ av kurser.

Läs feedback här!