Kommande kurser: 

Onlinekurs 7 september

Kontakta oss för mer information:

Merete Kiserud

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 932 12 505
[email protected]

Vad är ”Food Defense”?

Och vad är skillnaden mellan HACCP, VACCP och TACCP, som det också kallas. Du är förmodligen bekant med begreppet livsmedelssäkerhet, som handlar om att minska sannolikheten för oavsiktlig kontaminering med faror som kan leda till mat eller dryck som är skadlig för din hälsa. Food Defense, å andra sidan, ska skydda livsmedel mot avsiktlig kontaminering som utförs för att skada konsumenter och/eller producenten.

Vad är skillnaden mellan Food Fraud och Food Defense?

Båda delarna är medvetna handlingar, men skillnaden är avsikten med handlingar:

 • Livsmedelsförsvar (matsabotage) är åtgärder som är avsedda att orsaka omfattande skador på folkhälsan.
 • Food Fraud (food fraud) utförs inte i första hand för att orsaka hälsoskador, utan en önskan om ekonomisk vinning.

Livsmedelsförsvarsplan

En ”Food Defense Plan” ska avslöja sårbarheter i företagets processer, förebygga och skydda mot illvilliga handlingar som utförs för att skada konsumenter. Alla livsmedelsproducenter bör ha kunskap om dessa förhållanden.

 • För företag som är certifierade enligt en GFSI-godkänd standard är detta ett krav.
 • Om företaget exporterar till USA, och omfattas av IA-regeln, är det ett lagkrav att utarbeta, dokumentera och genomföra en Food Defense-plan.
 • Food Safety Modernization Act (FSMA) kräver också utbildning för livsmedelssäkerhet för nyckelpersonal och rådgivare som arbetar med handlingsbara processsteg.

Riktad och bra utbildning i Food Defense hjälper till att skydda dina produkter, processer, kunder och din arbetsplats.

Mål

Kursen kommer att ge deltagarna:

 • En förståelse för vad Food Defense är och vad en Food Defense Plan ska innehålla
 • Kunskap för att skilja mellan livsmedelssäkerhet, livsmedelsbedrägeri och livsmedelsförsvar (HACCP, VACCP och TACCP)
 • En översikt över erkända metoder för sårbarhetsanalys för Food Defense, så att det ska förenkla arbetet med att hitta den mest lämpliga metoden för det egna företaget
 • Tillräcklig kunskap för att skapa ett Food Defense-utbildningsprogram för egna anställda

Innehåll

 • Vad är Food Defense – definitioner och innehåll
 • Vad ska bedömas i en sårbarhetsanalys
 • Vilka är FSSC och BRC:s krav för livsmedelsförsvar
 • Exempel på olika metoder för sårbarhetsanalyser
 • Förebyggande och grundläggande förutsättningar
 • ”Limitationsplan”
 • Vad ska en livsmedelsförsvarsplan innehålla?
 • Vilka livsmedelsförsvarsmoment som ska ingå i utbildningen
 • Komma igång med att använda metodik

Målgrupp

 • Kursen vänder sig till personal som arbetar med kvalitet, förbättring och säker livsmedelshantering.

Praktisk information

 • Innan du anmäler dig till en kurs hos oss uppmanar vi dig att bekanta dig med våra regler för REGISTRERING OCH AVREGISTRERING
 • Språk: Kursen hålls på norska
 • Kursmaterial: Skickas ut senast dagen innan kursen och är översatt till svenska
 • Sista anmälningsdag: 4 veckor före kursstart, men givet lediga platser accepterar vi anmälan fram till 2 dagar innan kursstart
 • Varaktighet: 08.30-12.00
 • Kursavgift: 3900,-
 • Kursbevis skickas elektroniskt per registrerad deltagare

Lämna ett svar

Please rate*

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment