Aquatiq Food Forum

19.-20. oktober 2022

För frågor och mer information, kontakta:


Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 415 598 70
[email protected]

Framtidens matsystem
Säkrare, smartare och hållbarare

Konsumenter kommer i allt högre grad att efterfråga produkter som är både säkra och hållbara. Tillsammans måste vi hitta sätt att bygga broar mellan dessa parallella mål.

Livsmedelssäkerhet är en förutsättning för företagande. Hur säkerställer man att livsmedelssäkerheten är kärnan, samtidigt som man påskyndar och underlättar övergången till hållbara livsmedelssystem?

Målet med Aquatiq Food Forum 2022 är att inspirera till att tänka högt, dela och samarbeta, så att vi tillsammans kan hitta sätt att bygga broar för att lösa utmaningar i skärningspunkten mellan livsmedelssäkerhet och hållbarhet.

”DET FINNS INGEN BÄTTRE POLICY I ETT SAMHÄLLE ÄN ATT STÖA HÄLSA OCH SÄKERHET FÖR DESS FOLK”
Ralph Nader

Lämna ett svar

Please rate*

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment