Kommande kurser: 

21 och 22 september

Kontakta oss för mer information:

Elise Solberg Løvlund

Kursledare / Senior konsult
Aquatiq Consult
+47 478 91 676
[email protected]

ISO / FSSC 22000 – Workshop i kapitel 4 organisationens kontext

Många företag är certifierade enligt en ISO-standard, t ex ISO 22000/FSSC 22000 (livsmedelssäkerhet), ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet/ledning). Alla ISO-standarder är baserade på samma ramverk och kapitel som handlar om hantering av organisatoriska risker är relativt lika. I praktiken innebär det att om du har uppfyllt kraven i en ISO-standard kommer du att kunna uppfylla kraven i andra ISO-standarder med relativt små steg. Detta är en fördel för företag som är certifierade enligt flera ISO-standarder

Organisationens kontext

En del av grundstrukturen för dessa standarder bygger på att verksamheten måste säga något om organisationens kontext (kapitel 4). Detta krav har varit i kraft sedan en tid tillbaka i t ex ISO 9001, men för de inom livsmedelsindustrin som certifierar sig enligt FSSC 22000 / ISO 22000 är detta en relativt ”ny” term som kom in i den senaste ändringen av standarden i 2018.

Många upplever en utmaning när de ska beskriva organisationens kontext. Utmaningarna är bland annat ”vad förväntas av oss göra? Hur löser vi det? Var börjar vi? Vilket värde har det för oss?”

I den här kursen fokuserar vi just på dessa frågor. Med hjälp av teori, exempel och övningar ska vi ge deltagarna en ökad förståelse för begrepp och nytta. Kapitel 4 (Organisationens kontext) är också kopplat till kapitel 6 (Planering) och kapitel 9 (Utvärdering av prestationer). Vi kommer därför också att besöka delar av dessa kapitel.

Innehåll

 • Förstå principen, organisationens kontext (koncept, etc.)
 • Hur man arbetar med intressenter
 • Se sambandet mellan organisationens kontext (kapitel 4), planering (kapitel 6) och utvärdering av prestationer (kapitel 9)
 • Hur man implementerar organisationens kontext på en rimlig nivå och håller den vid liv
 • Tips för att underlätta processen; var börjar vi, vilka involverar vi?
 • Lär av varandra och få en kickstart på ditt eget arbete genom underlättade diskussioner och praktiska övningar
 • Få exempel på verktyg och mallar

Mål

 • Gör din organisations kontext till en tillgång för din organisation snarare än en skuld.
 • Oavsett om du är certifierad eller har planer på att bli certifierad kanske vi kan spara lite tid och hjälpa dig med idéer om hur du kan arbeta med organisationens kontext.
 • Övningar som genomförs i kursen kan användas vidare i arbetet med organisationens kontext i den egna verksamheten.

Målgrupp

 • Chefer, kvalitetschefer, ansvariga för implementering av FSSC / ISO 22000.
 • Det finns också ett krav på att identifiera organisationens kontext i andra ISO-standarder. Även om vi använder exempel från ISO/FSSC 22000 är ramverket liknande och kraven är generella. Kursen passar därför även dig som har andra ISO-standarder.
 • Om flera personer från samma verksamhet deltar kommer du att kunna arbeta med övningarna mer specifikt mot din egen verksamhet och på så sätt få ännu mer nytta av kursen.

Praktisk information

 • Innan du anmäler dig till en kurs hos oss uppmanar vi dig att bekanta dig med våra regler för REGISTRERING OCH UPPSÄGNING
 • Kursen är uppdelad i 2 moduler
 • Sista anmälningsdag: 4 veckor före kursstart, men givet lediga platser accepterar vi anmälan fram till 2 dagar innan kursstart
 • Modulernas varaktighet: kl. 08.30-12.00
 • Kursavgift: 5 500 kr
 • För att få ett kursbevis måste du gå båda modulerna

 

Se kursoversikt

Lämna ett svar

Please rate*

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment