Kommande kurser:

 • Del 1, digital: 14 och 15 november
 • Del 2, Lillestrøm 21-23 november

Aquatiq är de enda i Norden som är registrerade som ett godkänt utbildningscenter i HACCP av den internationellt erkända organisationen Royal Society for Public Health (RSPH). Vi fick detta godkännande 2004 och har sedan dess utbildat flera tusen anställda i livsmedelsrelaterade verksamheter i HACCP.

Det innebär att vår kompetens, krav på lärmiljö och läromedel har bedömts och godkänts av RSPH mot krav som RSPH ställer. Vi är för närvarande godkända för att kunna erbjuda livsmedelsbranschen HACCP-kurser och prov på alla nivåer (Nivå 1-4).

Alla verksamheter som är certifierade mot krav i internationella standarder för livsmedelssäkerhet (GFSI) måste bedöma och godkänna sina tjänsteleverantörer, till exempel kursgivare. Att Aquatiq är godkänt av RSPH är vårt bevis och säkerhet för att kurserna följer en internationellt erkänd kursplan, samt att både kurser och kompetens håller en hög nivå och uppfyller internationella krav.

Föreläsare:

Elise Solberg Løvlund

Leder kurs
Aquatiq Consult
+47 47891676
[email protected]

Merete Kiserud

Leder nettverk
Aquatiq Consult
+47 93212505
[email protected]

Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 41559870
[email protected]

Andra relevanta kurser:

HACCP Introduktion Nivå 2

HACCP Workshop Nivå 3

Kursöversikt

Mer information om HACCP

Lyft din HACCP-kompetens till nästa nivå!

HACCP-kompetens byggs upp genom att kunskapen gradvis ökar i takt med praktisk användning. HACCP är ett ämne som mognar. HACCP nivå 4 tar dig till nästa nivå.

Kursen tar upp de viktigaste managementaspekterna som är väsentliga för ett effektivt HACCP-system. Du kommer att utveckla en djupare förståelse för ett HACCP-baserat ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Kunskapen hjälper dig att bättre utmana och utvärdera dina egna och andras system för att säkerställa att de är robusta och uppfyller bästa praxis.

HACCP Level 4 är en mycket interaktiv kurs, med erfarna talare som kommer att ge dig praktisk vägledning med mycket betoning på case-studier och gruppövningar.

Vad är skillnaden mellan HACCP – Level 3 – Workshop) och nivå 4?

I HACCP nivå 4 kommer vi inte att förbereda ett system – vi ska nu bedöma systemet. På den här kursen finns det inte bara ett fall utan deltagarna kommer att bedöma många olika fall – de kommer att få kunskapen att klara av det här jobbet oavsett vilken organisation de går i. De kommer då att kunna bedöma GAP, bedöma vilka steg som behöver tas i, planera jobbet, sälj till ledningen, leda arbetet, bygga kompetens, förbättra och utveckla systemet för att möta kraven och därmed bidra till säkrare mat.

Målgrupp

Kursen lämpar sig för HACCP-teamledare och medlemmar, samt chefer som är involverade i utveckling, implementering och underhåll av HACCP. Den är också lämplig för alla som ska genomföra intern och extern utbildning i HACCP, och som behöver visa sin HACCP-kompetens. Kursen passar även för rådgivare, revisorer och myndighetspersonal som arbetar med livsmedelssäkerhet.

Nödvändiga förkunskaper

HACCP Level 4 är en avancerad kurs. Ett bra kursresultat kräver både kunskap och erfarenhet inom HACCP. Det rekommenderas därför att deltagarna tidigare har genomgått HACCP-utbildning på mellannivå (HACCP Level 3 – workshop eller motsvarande). Ett förkvalificeringstest skickas till alla som anmält sig till kursen. Detta för att bättre kartlägga/vägleda om kursen passar dig.

Målet med kursen

Kursen är uppbyggd med en bakgrund i kursplanen för HACCP Nivå 4 vid RSPH, som också ligger till grund för lärandemål.

Det övergripande målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna planera hur HACCP ska utvecklas, implementeras och förbättras inom en given sektor av livsmedelsindustrin. Detta uppnås genom följande delmål (som också ligger till grund för tentamen).

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Förstå vikten av ett HACCP-baserat ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom att förstå och förklara:
  • Bakgrund för HACCP och den HACCP-baserade strategin för livsmedelssäkerhet
  • Lagstiftning och vägledning relaterad till HACCP
  • Vikten av ledningens engagemang och vad det innebär
 • Förstå vikten av att förbereda eller ändra HACCP-systemet genom att:
  • Förklara behovet av att ha effektiva riktlinjer för livsmedelssäkerhet
  • Känna till förberedande HACCP-aktiviteter/steg
  • Hur man leder och förbättrar programmet för grundläggande förutsättningar
  • Förstå rollen för HACCP-teamledaren och utvecklingen av HACCP-teamet, fördelningen av ansvar och resurser, vikten av effektiv kommunikation och identifiering av utbildningsbehov
  • Förklara vikten av produktbeskrivningen, inklusive produktens slutanvändning
  • Förstå syftet och behovet av korrekta flödesscheman
 • Tillämpa och utmana alla delar av Codex HACCP-principer genom att kunna:
  • Analysera faror och utvärdera risker
  • Kategorisera förvaltningsåtgärder, fastställa kritiska förvaltningsåtgärder och kritiska gränser
  • Bestäm rutiner för övervakning
  • Upprätta korrigerande åtgärder/åtgärder
 • Vet hur HACCP-baserade procedurer implementeras och utvärderas, genom att:
  • Förklara krav på dokumentation
  • Förklara hur HACCP-systemet valideras och verifieras
  • Implementering, drift och underhåll av HACCP-systemet

Digitala och fysiska samlingar

Många är pressade för både tid och kostnader och en sammanhängande vecka på en kurs kan vara dyr och utmanande att passa in i en hektisk vardag. För att tillgodose denna sårbarhet, utan att kompromissa med kvalitet och nytta, har vi valt en kombination av digitala och fysiska kurser.

 • Samling 1 genomförs digitalt under 2 dagar. Det blir en kombination av teori och övningar. Deltagarna kan delta från sitt hemmakontor eller från jobbet.
 • Samling 2 genomförs som en 3-dagars fysisk workshop, som avslutas med RSPH Level 4 examen. På denna samling kommer vi att träna på en ökad nivå av diskussioner och övningar som passar bäst för fysisk närvaro.

HACCP-examen

Exam speglar i högre grad varje individs faktiska kunskapsnivå och ger en god möjlighet att visa sin egen kompetens, både internt, men även för personer utanför den egna organisationen, till exempel revisorer och kunder. Ett dokumenterat prov kan också vara användbart om du söker ett nytt jobb. Vi underlättar därför det obligatoriska HACCP nivå 4-provet den sista kursdagen. Examen har förberetts av RSPH, är på engelska och är skriven.

Praktisk information

 • Villkor och information: Innan du anmäler dig till en kurs hos oss uppmanar vi dig att bekanta dig med våra regler för REGISTRERING OCH AVREGISTRERING
 • Sista anmälningsdag: 4 veckor före kursstart, men givet lediga platser tar vi emot anmälningar fram till 1 vecka innan kursstart
 • Kursen är uppdelad i två; en digital del på 2 dagar och vi arrangerar den andra delen på Thon Hotel Arena i Lillestrøm, 3 dagar
 • Total längd av kursen: 41 timmar
 • Del 1, digital:
  Dag 1 kl 09-18
  Dag 2 kl 09-18
 • Del 2, fysisk:
  Dag 3 kl 10-18
  Dag 4 kl 09-18
  Dag 5 kl 09-15

Kursavgiften:

Medlemmar i Kvalitet On-Line: 18 630,- (10% av rekommenderat pris)
Icke medlemmar: 20 700,-

Lämna ett svar

Please rate*

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment