Kommande onlinekurs:

31 augusti

För mer information om våra kurser och tjänster inom mikrobiologi, kontakta:

Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD
Aquatiq Consult AS
+47 93 43 17 96
[email protected]

Listeria monocytogenes finns överallt i naturen och finns relativt ofta i livsmedelsproduktion. Samtidigt har bakterien förmågan att orsaka allvarlig sjukdom hos utsatta konsumenter. Det leder bland annat till att alla som tillverkar ätfärdiga produkter måste ta ställning till om Listeria monocytogenes kan växa i produkterna de producerar. Om det finns en möjlighet att Listeria monocytogenes finns i råvaran och/eller att bakterien kan växa i produkten ska lagstadgade mikrobiologiska kriterier uppfyllas. Listeria monocytogenes är faktiskt en av de relativt få bakterier som styrs direkt via regelverket.

Men vad gör Listeria monocytogenes så utmanande?

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en bättre förståelse för Listeria monocytogenes som en sjukdomsframkallande bakterie, varför den utgör en stor utmaning inom livsmedelsindustrin och hur industrin kan möta dessa utmaningar. Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper i Listeria/mikrobiologi för att delta i denna kurs.

 

Innehåll

 • Teori om bakterien Listeria monocytogenes
 • Fördjupad kunskap om vad som gör denna bakterie så utmanande för livsmedelsindustrin
  • Allmänna biologiska egenskaper
  • Anpassningsförmåga – även för livsmedelsproduktion
  • Vad gör att vissa utsatta grupper blir allvarligt sjuka
 • Genomgång av regelverk och vilka krav som ställs i förhållande till bakteriens förekomst
 • Riktlinjer som beskriver hur kraven kan uppfyllas

Detta ger underlag för hur vi i praktiken kan hantera produktionsprocesserna för att förhindra att Listeria monocytogenes hamnar i våra produkter.

Mål

Deltagarna får:

 • En grundlig förståelse av egenskaperna hos Listeria monocytogenes
 • Mer insikt i hur du kan använda denna kunskap för att förhindra att Listeria monocytogenes blir en utmaning i din egen verksamhet

Målgrupp

Kursen kommer att vara användbar för:

 • Alla som arbetar med/är involverade i produktion av livsmedel där Listeria monocytogenes är en relevant utmaning
 • Alla som ansvarar för implementering och uppföljning av rutiner (provtagning, hållbarhet, rengöring) som ska minska infektion och tillväxt av Listeria monocytogenes
 • Alla som vill ha kunskap om en av de mest krävande biologiska farorna vi har att hantera i livsmedelsindustrin

Praktisk information

 • Villkor och information: Innan du anmäler dig till en kurs hos oss uppmanar vi dig att bekanta dig med våra regler för Registrering og Avregistrering
 • Sista anmälningsdag: 4 veckor före kursstart, men givet lediga platser tar vi emot anmälningar fram till 2 dagar innan kursstart
 • Kursens längd: 09.00-13.00
 • Anmälningsavgift: 3900,-
 • Kursbevis skickas elektroniskt per registrerad deltagare
 • Språk: Kursen hålls på norska
 • Kursmaterial: Skickas ut senast dagen innan kursen och är översatt till svenska

Andra relevanta kurser:

Lämna ett svar

Please rate*

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment