3D-Design

Aquatiq® Food Factory använder 3D-design i utvecklingsprocesserna. Innan tillverkningen påbörjas vet alla i projektet vilken lösning vi bygger, med alla praktiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar under kontroll.

Anläggningar designade i 3D ger oss möjlighet att leverera anläggningar som är skräddarsydda vad gäller funktionalitet, servicetillgång, HSE och kvalitet.

Vår expertis:

  • Hygieniska komponenter
  • Bästa praxis
  • Säker livsmedelsproduktion
  • HMS
  • Miljööverensstämmelse