Integrerte løsninger

Vi legger ned et solidt teknisk grunnlag i all vår prosjektering. Klare og utvetydige spesifikasjoner fra kunden er viktige for oss. Dette gjør det mulig å tilpasse riktig utstyr til de ulike behovene. Aquatiq® Hygiene Systems teknologi representerer Aquatiq®’s mange år med utvikling og løsninger skreddersydd for næringsmiddelindustrien. Vi jobber kontinuerlig å forbedre våre systemer og løsninger.

Aquatiq®

Med vår erfaring, prosjektering, ingeniører og teknikkere sikrer vi effektive hygiene løsninger som skaper verdi for kunden. I tillegg jobber vi tett med kompetansegruppen i Aquatiq, som har ekspertise innen kjemi, kurs og opplæring, prosessutstyr og Trygg Mat.

Alle våre systemer er forskjellige. Vår styrke er å skreddersy løsninger for å møte individuelle behov. Dette betyr at vi drøfter spesifikke behov med kunden. Gjennom vår kompetanse og kunnskap finner vi de beste og mest fleksible løsningene i samarbeid med kunden.

Teknisk tegning

Vi har kompetanse på teknisk tegning, 3D tegning og prosjektering.

For mer informasjon, kontakt oss

Våre ansatte

Tlf: +47 61 24 70 10Email: [email protected]