Hygienisk design & Opplæring

Vedlikeholdsgrupper og rengjøringspersonell vil ha egne kurs / opplæringsøkter for å sikre at deres spesifikke krav oppfylles fullt ut. Etter ca 3 måneders drift vil vi tilby en opplæringsoppgradering og hjelpe med å optimalisere prosessen.

Vi kan også tilby opplæring på Hygienisk Design gjennom vårt brede utvalg av ekspertkonsulenter i Aquatiq.

For mer informasjon, kontakt oss

Våre ansatte

Tlf: +47 61 24 70 10Email: [email protected]