Maritime Installasjoner

Doseringssystemer for akvakultur. Profesjonelle rengjøringssystemer for båter og arbeidsfatøy.

Mobile Vaskesystem

De-Sentrale rengjøringssystemer

Doseringssystem

I samarbeid med Aquatiq AS og Aqua Pharma utvikler og installerer vi doseringssystemer for farmasøytisk bruk innen akvakultur.

Vårt system er også designet for å effektivt dosere andre badterapeutmidler. Integrerte systemer er viktige for våre kunder og deres forskrifter for fiskehelse og HMS.
Disse systemene har vist seg å være svært effektive, og gir stor verdi til oppdretteren.

Profesjonelle vaskesystemer

Vi leverer integrerte og seperate vaskesystemer for brønnbåter, arbeidsbåter og andre relevante enheter innen maritim industri. Vi tilbyr systemer som kan kobles direkte på vannettet, samt systemer med eksterne pumper.

Kontakt oss for mer informasjon eller konsultasjon.

For mer informasjon, kontakt oss

Våre ansatte

Tlf: +47 61 24 70 10Email: [email protected]

Våre Food Safety selskaper