”Passion for Pure” – Vår slogan

Vi på Aquatiq står för rent, hållbart och kvalitetsmedvetet värdeskapande. Vi tror att vi genom kunskap, rätt utbildning och godkännande av miljövänliga produkter minskar vår miljöpåverkan. Våra egna FoU-initiativ stödjer detta i sin helhet och vårt erkännande som ledare inom området motiverar oss att fortsätta våra ansträngningar.

Tillsammans med våra kunder och partners implementerar vi best practice-lösningar och löser problem som gör stor skillnad varje dag.

Aquatiq® hävdar att respekt för människors liv och miljö är hjärtat i vår organisation. För oss är tanken att tjäna pengar genom att kompromissa med Trygg Mat uteslutet.

Genom att ta kvalitet och hållbarhet på allvar behåller vi förtroendet för våra kunder. Människor kan tryggt njuta av de produkter de köper. Tillverkare och distributörer kan driva sin verksamhet ansvarsfullt, med gott samvete.

Vi följer de strängaste reglerna och marknadsför alltid produkter med en bra miljöprofil utan att kompromissa med kvaliteten.

Aquatiq Chemistry är även certifierad enligt den strikta miljöstandarden ISO14001.

 

Konkreta åtgärder

  1. Substitution och rationalisering av kemikalier. Vi marknadsför de bästa produkterna med lägst miljöpåverkan. Dessutom rationaliserar vi ämnesregister för att effektivisera och säkra de kemikalier som våra kunder använder.
  2. Hållbarhet är inskrivet i våra värderingar och uppförandekoden.
  3. Främja utrustning och teknik som optimerar processer. Detta bidrar till mindre vatten-, energi- och kemikalieförbrukning.
  4. Miljö-, allergen- och HSE-märkning av våra produkter.
  5. Samarbete med ledande internationella forskningsorganisationer och företag.
  6. Optimerade fraktrutter. Ökad användning av sjöfrakt för att minimera CO2-utsläpp och avlastning av vägnätet.
  7. God kontroll över värdekedjan och ansvarsfulla partners.
  8. Mer koncentrerade produkter (dvs mindre vatten och mer koncentrat per liter produkt). Detta leder till mindre frakt, mer produktutnyttjande och mindre miljöpåverkan.
  9. Bra återvinningsrutiner. Här hjälper vi gärna våra kunder.
  10. Konkreta städplaner som optimerar användningen av rätt produkt för rätt ändamål.
  11. Titrering som säkerställer optimal kemikalieförbrukning (dvs undvika överkonsumtion).

  Vår slogan ”Passion for Pure” är stark i vår organisation. Alla medarbetare förstår att hållbar utveckling har högsta prioritet hos oss. Tillsammans med våra kunder och partners hittar vi bra, hållbara lösningar för framtiden.

Relaterad