RAS-Landbasert Oppdrett

Ta kontakt for mer informasjon, eller for hjelp til beredskap

Eeli Raatevaara

Prosjektleder RAS
Aquatiq Sense AS
+47 90 67 35 65
[email protected]

RAS och hygienisk design:

Infektion av olika sjukdomar och virus som t.ex. IPN, Yersinose etc. är en risk i jordbruket, vilket kan leda till stora förluster. Hygienisk design spelar en viktig roll för att minska möjliga utbrott. Med hjälp av små förändringar kan nya och befintliga anläggningar förbättras, och produktionen säkras.

Aquatiq har under lång tid skaffat sig kompetens inom hygienisk design, mikrobiologi och utbildning. Därför hjälper vi dig som investerar i nya anläggningar, eller tillhandahåller detta.

Skärpta krav på branschen:

Vattenbruksföreskrifterna kräver smittsam separation mellan generationerna i en fiskodling. Tillsammans med vår expertis inom städ- och hygienlösningar kan vi skapa anläggningar som uppfyller dessa krav.

Din rådgivare:

Vi på Aquatiq kan bistå med att optimera anläggningar som byggs med fokus på hygienisk design och mikrobiologisk kontroll. Normalt kommer detta att involvera punkter som; val av material och ytor, placering av utrustning och anläggningar, produktionsflöde mm.

Om du har diagnostiserats med en sjukdom på en befintlig anläggning kan vi hjälpa dig i processen att återställa anläggningen. Tillsammans med dig och vårt Patogen Management-team kommer vi att kunna implementera rätt åtgärder för att eliminera hotet. Du kan läsa mer om Patogen Management här. (PATOGENHANTERING).

Våra mål i en sådan situation är att:

  • Upptäck / lokalisera problemet snabbt.
  • Eliminera problemet, om RAS återställs oftast alternativet.
  • Säkerställ en kontinuerlig säker produktion.

Sådana fall är ingen rutin för uppfödare och av den anledningen har få erfarenhet av att hantera en sådan situation. Därför kommer vi att bistå med att säkerställa en optimal återställning, och utbildning av anställda för att säkerställa produktion utöver att förhindra nya fall.

Ressurspersoner

Stein Nikolaisen

COO
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
[email protected]

Stein Nikolaisen

Stein has specialist expertise in hygienic design, hygiene for technical department and cleaning, including technical processes and cleaning systems. Practical experience from various food industries, and many years as a traveling consultant, both Norwegian and international markets.

Stein leads and participates in projects where there is a need for problem solving related to contamination with Listeria or another unwanted microflora.

Stein is a motivator, and always has a central position in projects, where there is a need to change and develop the company’s management team and corporate culture.

Stein is located at our office in Trondheim, Norway.

Food Safety Specialist

Kjartan Leknes

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 909 66 212
[email protected]

Kjartan Leknes

Kjartan is a specialist on chemistry and cleaning solutions for the aquaculture, fish- and food industry. He is well known for his competance on fighting listeria and other pathogens.

Contact Kjartan for a review of the company to ensure good routines and the right chemical selections.

Kjartan is located at our office in Bergen.

Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry

John Erling Bakke

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 930 02 693
[email protected]

John Erling Bakke

John Erling works as a food safety specialist in Aquatiq Chemistry. He is a educated butcher and has broad experience in the food industry and aquaculture.

Contact John Erling for inspection, product selection, support or assistance.

John Erling is located at our office in Bergen.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller förfrågan om en demo. Vi svarar så snabbt som möjligt.

  • Enligt GDPR.