Trygg Mat Konsept

Aquatiq® er spesialisert innen Trygg Mat segmentet. Vi tilbyr konsulenttjenester, kurs, kjemi, hygienesystemer og prosessutstyr. En unik kombinasjon av alle overordnede.

For spørsmål, kontakt:

Elvin Bugge

CEO
Aquatiq®
+47 911 01 112
[email protected]

Trygg Mat Konsept

Bred kunnskap og kompetanse gir oss en unik plattform som hjelper våre kunder til å oppnå stabil og trygg matproduksjon. Ved uventede hendelser kan vi hjelpe med kompetente personer, samt gi opplæring, endre rutiner og tilby utstyr og kjemikalier. Vår tydelige, kundefokuserte tilnærming til mattrygghet har vist seg å være svært unik.

Vi tar mattrygghet seriøst

Matkonsumet spiller to grunnleggende roller i menneskelig utvikling: ernæring og forebygging av sykdommer. Matbårne sykdommer er sjeldne, men når de oppstår, kan den negative effekten på menneskers helse være betydelig.

Aquatiq® hjelper matindustrien med å lage komplette mattrygghetskonsepter gjennom hele verdikjeden. Vår kompetanse, kompetente medarbeidere og lange erfaring i matindustrien gir Aquatiq® en unik forretningsmodell som skaper verdi for våre kunder.

Pathogen Management

Listeria er en vanlig bakterie som finnes i matbehandlingsmiljøet, særlig i produksjon og pakking av ferdige produkter (RTE), kjøtt-, fisk- og fjærkreindustri.

Miljø- og produktprøvetaking spiller en viktig rolle i å identifisere potensielle problemområder i et prosessanlegg og forhold som kan bidra til kontaminering av sluttproduktet. Regelmessig miljøovervåkning kan være et effektivt varslingssystem for å identifisere potensielle kilder til Listeria-forurensning i ferdig produkt.

Behold kontrollen

Aquatiq® kan bistå med å validere, verifisere og forbedre virksomhetens grunnleggende krav; vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Normalt følger vårt arbeid en fire-trinns prosess:

1) Planlegging

Gjennomgang av system og resultater for å avgjøre hvilke rutiner og områder som skal prioriteres.

2) Validering / verifisering

Inngående gjennomgang av utvalgte forutsetninger, med vekt på praktisk implementering.

For eksempel, ved å vurdere rengjøring, observerer vi fullføringen av hele rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, forberedelse, forspyling, skumlegging, avspyling, desinfeksjon, sluttskylling og opptørking.

3) Opplæring

Kommunikasjon og opplæring er viktig for å sikre forbedring. Vi har lang erfaring med å øke kompetansen, gjennom møter og gjennomføring av kurs.

4) Oppfølging

Læring krever god oppfølging. Vi bistår med å bygge opp nye prosedyrer og opplæring for å oppnå en stabil trygg produksjon.

Aquatiq hjelper bedriften med hele prosessen. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Ressurspersoner

  • Hva gjelder henvendelsen?
  • I henhold til GDPR.