Finner de riktige løsningene, Sammen.

Gjennom mange år har vi jobbet med våre kunder og leverandører for å møte utfordringene i næringsmiddelindustrien. Dette har gitt oss en unik kompetanse, som våre konsulenter bruker i å hjelpe kunder, over hele verden.

Aquatiq® gjennomfører et bredt spekter av konsulentoppdrag - fra store prosjekter utenfor bedriftene til mindre oppdrag som kan gjøres via telefon og post.

Vi har kompetanse innen de fleste fagområder innen næringsmiddelindustrien og dekker områder som disse:

 • Hygienisk design
 • Mikrobiologi
 • Trygg Mat
 • HACCP
 • Allergiforvaltning
 • Mat svindel / Food Fraud
 • Merkingskrav
 • Revisjon
 • Rengjøring - vask og desinfeksjonsmidler
 • Matkvalitets smøremidler
 • Kjemikalier til tekniske avdelinger
 • Manuelle og automatiserte rengjøringssystemer
 • Design, konstruksjon, montering og igangkjøring av automatiserte hygieniske prosessanlegg

Vi jobber innenfor rammene av internasjonale standarder for mattrygghet. Vår ambisjon er å gi våre kunder løsninger som er trygge og lønnsomme, og gjør Trygg Mat til et konkurransefortrinn.

For spørsmål, kontakt:

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
mariann.kirkerod@aquatiq.com