Kommende nettkurs:

 • 1. juni

For spørsmål vennligst kontakt

Rotårsaksanalyse er et utmerket verktøy for å identifisere tiltak for å hindre gjentakelse av uønskede hendelser. Det er et  krav i for eksempel BRCGS Global Standard Food Safety og FSSC 22000.

Mål

Gi deltakerne:

 • kunnskap og verktøy for å gjennomføre rotårsaksanalyse
 • en introduksjon av effektive teknikker som støtter kontinuerlige forbedringsprosesser i en organisasjon

Innhold

Kontinuerlig forbedring og trinnvis problemløsning ved bruk av A3 storyboard

 • Beskrive utfordringen
 • Nåsituasjon
 • Ønsket situasjon
 • Gjennomføre rotårsaksanalyse
 • Finne tiltak
 • Verifisere og måle effekt av tiltak

Bruk av ulike verktøy:

 • Casestudier der deltagerne skal gjennomføre en A3
 • Brainstorming
 • Fiskebensdiagram
 • Prioriteringsmatrise
 • 5 x hvorfor

Målgruppe

Kurset er relevant for alle roller i en matbedrift. 

Praktisk informasjon

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for  PÅ- OG AVMELDING
 • Dette kurset kjøres på en digital plattform, og du vil motta link til kurset i bekreftelsen ved påmelding
 • Påmeldingsfrist: 2 dager før kursstart
 • Kursets varighet: kl 09:00-16:00
 • Kursavgift: 4950,-
 • Kursbevis sendes på mail