Kjøtt

Slakting, slicing, røyking og kuttproduksjon er noen av områdene som krever riktig rengjøring.

Ved spørsmål, kontakt:

Lars Lien

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 952 13 183
[email protected]

Webshop

Trygg Mat, økt lønnsomhet.

Vi hjelper mange av våre kjøttbehandlingskunder med produksjonsoptimalisering, noe som innebærer å identifisere de riktige produktene i riktig mengde, riktig temperatur og eksponeringstid. Ved å balansere disse faktorene riktig, oppnår vi optimalt renhold.

Aquatiq® Chemistry kan levere renholdsløsninger innenfor følgende:

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]

Anbefalte produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aqua Foam Alka Plus

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.