Automatisk Rengjøringssystem for kroker i fjærfe industrien

I 2016 utfordret Nortura og Borg Systemvask Aquatiq® Hygiene Systems til å anvende automatiseringsteknologi for å øke effekten og effektiviteten av renseprosessen til kroksystemet. Begrunnelsen for jobben ble sammensatt.

For spørsmål eller tilbud, kontakt:

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749

[email protected]

Automatisk Rengjøringssystem for krokvask.

Problemområdene var som oppført nedenfor:

  • HMS
  • Fysisk arbeid
  • Tidkrevende
  • Inkonsekvent bruk av kjemi
  • Dårlig spyling
  • Høy vannforbruk
  • Energikrevende med hensyn til varmtvannsforbruk
  • Konseptutvikling

Prosess.

Tidlig i prosjektet satte vi oss ned med fabrikkledelsen og lanserte en løsning der vi brukte rustfrie stålkasser med et automatisert dysesystem for påføring av kjemikalier og spyling. Boksen ble plassert som et mellomliggende objekt som krokene måtte passere da de sirklet fabrikken som en transportert funksjon. Den automatiske boksoppløsningen vil øke konsistensen og ble hygienisk utformet for å unngå å samle biomaterialets ledende bakterieutbrudd.

Testing og forbedring.

Som en del av prosessen satte vi opp en test i vårt verksted i Lillehammer, Norge. Dette tillot oss å utvikle teknologien og gjøre justeringer for å oppnå en perfekt passform på fabrikken. I tillegg testet vi konseptet på et bredt spekter av kroker, da de kommer i mange typer. Til slutt konstruerte vi nøyaktig trykk og gradient av dysene.

Fra installasjon til automatisert drift.

Basert på tekniske tegninger og den generelle utformingen av fabrikken, så vel som hastigheten på krokesystemet, kunne vi måle den optimale plasseringen av boksene i rustfritt stål for å oppnå det optimale hygieniske resultatet. Vi brukte våre profesjonelle rørbøyere og rustfrie sveisere til å installere løsningen som et tillegg til det eksisterende sentrale vaskeanlegget. Dette systemet brukes til spyling, anvendelse av kjemi og desinfeksjon. Hele systemet drives av en PLC-enhet, som er programmert for å levere optimale hygiene resultater.

Resultat.

Etter ett års drift kan vi observere betydelige forbedringer på alle oppgitte utfordringsområder. Tidsforbruket av profesjonelle rengjøringsmidler har blitt betydelig redusert og vaskeprosessen er forutsigbar og presis, med god hygiene som resultat. Videre er den høye bruken av oppvarmet vann og kjemi dramatisk redusert, noe som har resultert i økonomiske gevinster for kunden vår. Samlet sett har hygienestandarden blitt enormt forbedret. Produksjonen er mer effektiv, på grunn av mindre tid brukt på rengjøring.

Konklusjon.

Konklusjonen er tydelig. Automatisert vask av krokesystemet som brukes i fjærfeindustrien resulterer i god hygiene og reduserte kostnader.

About Aquatiq®

Aquatiq® provides complete food safety solutions and expertise to the global food industry, offering a holistic approach that includes consultation, equipment and hygiene systems. Aquatiq offers food safety courses, certifications, audits as well as specialized chemistry for food processing and mechanical industries. Aquatiq does what it takes to ensure the production and distribution of safe food for companies around the world.