Ta kontakt for spørsmål og mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Dette skal man gjøre når det er listeria påvist i produktet

De fleste virksomheter opplever heldigvis sjelden påvisning av Listeria eller andre sykdomsfremkallende bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig og salg av produkter må stoppes. Omfanget av situasjonen må kartlegges og kilden til problemet må elimineres. Det er kostbart, og effektiv håndtering av hendelsen er kritisk. Det fordrer kompetanse, erfaring, ledelse, ressurser og en nøye organisert prosess.

  1. Finn kilden til problemet
  2. Eliminer problemet
  3. Sikre

Vi vet at tid, kompetanse og ressurser er kritisk. Med forsterkninger og spisskompetanse fra de andre selskapene i Aquatic Concept Group, kan vi bistå med: