3D-Design

Aquatiq® Food Factory bruker 3D-design i utviklingsprosessene. Før fabrikasjonen starter, kjenner alle i prosjektet løsningen vi bygger, med alle praktiske, tekniske og økonomiske forhold under kontroll.

Anlegg designet i 3D gir oss mulighet til å levere anlegg som er skreddersydd med hensyn til funksjonalitet, servicetilkomst, HMS og kvalitet.

Kompetanse:

  • Hygieniske komponenter
  • Beste praksis
  • Trygg matproduksjon
  • HMS
  • Miljøoverensstemmelse