HACCP-kurs

Aquatiq® Consult er en ledende leverandør av HACCP-kurs til matindustrien. Våre kurs er anerkjent for å være tydelige og praktiske.

For mer info og spørsmål, ta kontakt:

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008
[email protected]

HACCP-kurs

HACCP står for Hazard Analysis Critical Control Point. Dette er en arbeidsmetode som har som mål å identifisere og styre farer og redusere risiko relatert til produksjon av mat.

Myndighetene stiller krav til innføring og opplæring i HACCP. Kravet gjelder for alle matvirksomheter, både store og små.

HACCP er et modningsfag som fordrer et godt teoretisk grunnlag før man kan begynne med det praktiske arbeidet. Aquatiq Consult er ledende tilbyder av HACCP-kurs i Norge og vi kjennetegnes for våre praktiske kurs.

Se våre kurs:

PRAKTISK KURSINFORMASJON

Vi skreddersyr gjerne HACCP-kurs til din bedrift.
Ta kontakt for mer informasjon.

HACCP-metodikken er basert på følgende syv prinsipper:

 1. Gjennomføre en fareanalyse
 2. Identifisere kritiske styringspunkt
 3. Bestemme kritiske grenseverdier for hvert kritisk styringspunkt
 4. Etablere rutiner for overvåking av kritiske styringspunkt
 5. Etablere HACCP-plan ved overskridelse av kritiske grenser
 6. Verifisering av at systemet fungerer og følges
 7. Opprettelse av dokumentasjon

HACCP-eksamen

I 2004 ble Aquatiq Consult AS, som de eneste i Norge, registrert som opplæringssenter i HACCP av den internasjonalt anerkjente organisasjonen Royal Society for Public Health (RSPH). Dette er et kvalitetsstempel på vårt kurskonsept som vi er meget stolte av.

For våre deltakere betyr det at kursprogram og -innhold tilfredsstiller internasjonale krav, og at våre foredragsholdere er kvalifiserte til å forelese i HACCP på grunnleggende og videregående nivå. Vi tilbyr også RSPH-eksamen på engelsk på våre HACCP Workshop (level 3) og HACCP Advanced (level 4), samt Aquatiq-eksamen på norsk for level 2. Ståprosenten er høy, noe som tyder på at læringsutbytte på kursene er godt.

Vi tilbyr HACCP-eksamen utviklet av RSPH på 3 nivåer:

Level 2 Award in Understanding HACCP og level 3 Award in Understanding how to Develop a HACCP Plan

 • Eksamen level 2 og 3 kan tas i forbindelse med HACCP Workshop
 • Eksamen level 2 kan også tas i forbindelse med bedriftsinterne kurs
 • Begge nivå er på engelsk
 • Eksamensform: multiple choice
 • Pris kr 1690,-

Level 4  Award in Managing the HACCP System

 • Eksamen kan tas i forbindelse med HACCP Advanced
 • Språk: engelsk
 • Eksamensform: skriftlig
 • Pris: inkl i kursavgift

Vi tilbyr HACCP-eksamen utviklet av Aquatiq

 • Aquatiq sin HACCP-eksamen kan tas på på HACCP Innføring og på bedriftstilpassede HACCP-kurs
 • Språk: norsk
 • Eksamensform: multiple choice
 • Pris: kr 1 000,-

Referanser: siden oppstarten av våre kurs i 2003, har vi kurset flere tusen personer fra matrelaterte bransjer. Be om referanseliste.

Aquatiq® Consult ønsker hele tiden å ha oppdatert kunnskap om forhold som er av betydning for matindustrien. I tillegg til at våre konsulenter deltar på aktuelle kurs og seminar i Norge, henter vi også informasjon og kompetanse fra internasjonale organisasjoner:

RSPH- Royal Society for Public Health – er en internasjonalt anerkjent uavhengig organisasjon som promoterer trygg mat og hygienearbeid i alle land. RSPH godkjenner opplæringssentre som tilfredsstiller standarder for opplæring i blant annet HACCP. RSPH-godkjente sentre kan tilby sine deltagere eksamen som leder til en RSPH godkjennelse. I dag finnes det over 800 godkjente opplæringssentre i UK og andre steder i verden.

Relaterte tjenester