Leverantörsrevision

Kursen uppfyller kraven på leverantörsprestanda i BRC Global Standard for Food Safety.

Kursens mål

Ge deltagarna en introduktion till grundläggande moment som bör ingå i ett leverantörsprestationssystem samt olika verktyg och metoder för godkännande och uppföljning.

Innehåll

  • Riskbedömning av ingredienser och förpackningar.
  • Livsmedelssäkerhetsstandarder för förpackningar
  • Resultatbedömningar av överförda tjänster och outsourcade processer
    Specifikationer och kontrakt
  • Välj och hantera leverantörer
  • Systematisk granskning av leverantörer
  • Praktisk bedömning av leverantörsprestanda

Målgruppen

Personal ansvarig för kvalitet/kvalitetskontroll, upphandling, medlemmar i HACCP-teamet.

Kursen kan anpassas till ditt företag.

Förhandskunskap

För ett tillfredsställande lärande från kursen måste deltagarna redan ha grundläggande HACCP-kompetens .

PRAKTISK KURSINFORMATION

Relaterade tjänster